Đừng bi lụy anh hỡi lúc lỡ nói yêu thương em rồi Bận lòng đưa ra nữa hỡi anh xin hãy quên em đi Giây phút ít với mọi người trong nhà anh sẽ quên mau Chỉ gồm em thôi duy trì mãi nhẵn hình xưa.Đời ai ai cũng tất cả khoảng thời gian rất ngắn trót yêu khờ khạo Và em đang biết biết anh vẫn chẳng yêu em đâu Em vẫn không bao giờ quên tích tắc bên nhau Em sẽ trao anh trao anh nụ hôn ấy.Và em biết anh đã quên hết Những bài tình khúc viết riêng Tặng em Và em biết trái tlặng anh gồm Hình bóng ai kia đâu phải chỉ riêng rẽ em Và em sẽ không còn trách rưới anh nữa Chẳng trách nát anh đâu Lúc ta mang đến cùng cả nhà tình gián trá. Và em biết anh vẫn quên hết Những bài tình ca viết riêng rẽ khuyến mãi em Và em biết trái tyên anh tất cả Hình bóng ai tê đâu phải riêng em Và em sẽ không còn trách rưới anh nữa Chẳng trách anh đâu Lúc ta đến cùng mọi người trong nhà tình thương dối lừa .

Bạn đang xem: Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em


Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Làm Rõ Hình Ảnh Bị Mờ Trên Máy Tính, Cách Làm Rõ Ảnh Bị Mờ Nhanh Chóng, Hiệu Quả

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.