Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghiệp Hà Nội Thủ Đô 2021 đã có công bố mang lại các thí sinc ngày 16/9. 

Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Sử dụng khi thí sinh bao gồm ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển.

Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Sử dụng Lúc thí sinch gồm ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển với ko vừa lòng Tiêu chí phú đầu tiên.

Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Tra cứu điểm thi đại học công nghiệp hà nội

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Thành năm 2021

Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp thủ đô hà nội năm 2021 đúng chuẩn độc nhất ngay lập tức sau khoản thời gian trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chấp nhận Đại Học Công Nghiệp TP Hà Nội năm 2021

Crúc ý: Điểm chuẩn bên dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Thành - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí prúc lắp thêm nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí phú vật dụng hai: Tân oán = 8.4 với NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 2
3 7340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.2 với NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ máy hai: Toán thù =8.0 cùng NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.8 cùng NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán thù = 8.2 và NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn uống phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán thù = 7.6 với NV≤ 5
8 7480101 Khoa học tập máy tính A00; A01 25.65 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Tân oán > 8.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán thù = 8.4 và NV≤ 7
9 7480102 Mạng laptop với truyền thông dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán = 8.0 với NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán thù = 8.0 cùng NV≤11
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính A00; A01 25.1 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ máy hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí prúc thứ hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phú máy nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Toán = 8.6 và NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí prúc lắp thêm nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán thù = 8.0 cùng NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phú thứ hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phú thiết bị hai: Toán = 8.4 cùng NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh cùng TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Tân oán > 9.0; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán thù = 9.0 với NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ chuyên môn hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 7.8 cùng NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Tân oán = 7.8 cùng NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán thù = 8.0 cùng NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Tân oán > 6.8; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Toán = 6.8 với NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí phú đồ vật hai: Tân oán = 7.6 và NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phú thứ hai: Tân oán =8.8 cùng NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán = 8.2 và NV≤ 4
28 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.2 và NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Ngoại ngữ = 9.2 với NV≤ 1
30 7310104 Kinc tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phụ máy nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phú máy hai: Toán thù = 8.8 cùng NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí prúc thứ nhất: Ngữ văn uống > 6.75; Tiêu chí phụ trang bị hai: Ngữ vnạp năng lượng = 6.75 cùng NV≤1
32 7810103 Quản trị các dịch vụ phượt với lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán = 8.8 với NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán thù > 9.4; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Tân oán = 9.4 cùng NV≤ 4
34 7510209 Robot cùng trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.8 và NV≤ 5
35 7340125 Phân tích tài liệu gớm doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 7.8 với NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
Học sinch xem xét, để gia công làm hồ sơ đúng đắn thí sinc xem mã ngành, tên ngành, kân hận xét tuyển chọn năm 2021 tại phía trên
Xét điểm thi THPT

Clichồng để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Top Ứng Dụng Chia Sẻ Màn Hình Android Bằng Skype, Chia Sẻ Màn Hình Giữa 2 Điện Thoại

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update hoàn thành tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng đắn tuyệt nhất trên tudaimynhan.vn