Đối với người mới học tập thiết kế nói tầm thường cùng học xây dựng c# nói riêng thì bài toán phát âm nguyên lý, nguyên tắc khắc tên vươn lên là là câu hỏi đặc biệt quan trọng. Trong nội dung bài viết này tôi vẫn lí giải các bạn cách thức đặt tên biến đổi theo chuẩn cũng tương tự phép tắc knhì báo vươn lên là, giao diện dữ liệu trong c#.

Bạn đang xem: Quy tắc đặt tên biến trong c

Knhị báo biến vào c#

Khai báo trở thành là câu hỏi fan lập trình sẵn knhì báo đã cho thấy cho máy tính buộc phải cấp phát một vùng lưu giữ để lưu trữ đọc tin Giao hàng tính toán thù, so sánh, cách xử trí đọc tin,…cơ mà người lập trình sẵn ước muốn.

Cú pháp khai báo trở thành nlỗi sau:

= ;

Ví dụ: Knhị báo trở nên đẳng cấp số nguim nhằm giữ tuổi của sinc viên

*

Quy tắc đặt tên biến vào c#

Trong quá trình thao tác cùng với c#, việc đặt theo đúng pháp luật thương hiệu vươn lên là hết sức đặc trưng để giúp đỡ người không giống đọc hoặc review code có thể dễ hiểu, nhận ra độc nhất vô nhị. Sau đó là các phép tắc về Việc đặt tên đổi thay nhỏng sau:

Tên thay đổi là một trong những chuỗi kí trường đoản cú liên tiếp không tồn tại khoảng cách, tiếng việt bao gồm vết và chứa kí trường đoản cú quánh biệtTên trở nên bắt buộc ban đầu bởi kí trường đoản cú chưa hẳn dạng số hoặc giấu _Tên thay đổi ko được đặt trùng với trường đoản cú khóaTên biến hóa rành mạch hoa thườngTên phát triển thành đặt ngắn gọn gàng, dễ nắm bắt cùng diễn tả được ý nghĩa của câu hỏi sử dụng

Kiểu tài liệu trong c#

Trong ngôn từ thiết kế nói phổ biến với ngữ điệu c# nói riêng người ta chia thành các kiểu dáng dữ liệu khác biệt để giao hàng nhu cầu của người lập trình tùy theo mục tiêu áp dụng.

Kiểu dữ liệu khác biệt nghỉ ngơi bài toán form size cấp phép vùng nhớ, câu hỏi đọc được các loại dữ liệu sẽ giúp đỡ các bạn thực hiện loại nào đúng mục đích, tiết kiệm ngân sách vùng lưu giữ sẽ là câu hỏi quan trọng.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Mở Quán Sinh Tố Cần Những Gì, Kinh Nghiệm Mở Quán Sinh Tố

Các nhớ dễ dàng và đơn giản miền cực hiếm của từng hình trạng các chúng ta cũng có thể tự kích thước byte gửi về bit sau đó đưa ra miền quý giá 2^n. Trong số đó n là số bit của kiểu dáng tài liệu kia.

Ví dụ: Kiểu byte tất cả size là một b = 8 bịt => Miền quý giá của chính nó là: 2^8 – 1 = 255;

*

Sau đấy là cụ thể của từng kiểu dáng tài liệu trong ngữ điệu thiết kế c#:

KiểuKích thước

(Byte)

Kiểu .NET tả
byte1ByteKhông lốt (0…255)
char1CharSử dụng nhằm giữ kí tự
bool1BooleanTrả về quý giá true hoặc false
sbyte1SbyteCó lốt (-128…127)
short2Int16Có vết (-32768…32767)
ushort2Uint16Không dấu (0…65535)
int4Int32-2147483647…2147483647
uint4Uint32Không lốt 0…4294967295
float4Single-3.4 × 1038khổng lồ +3.4 × 1038
double8DoubleSố thực (±5.0 × 10−324 to lớn ±1.7 × 10308 )
decimal8Decimal(-7.9 x 1028 to lớn 7.9 x 1028) / (100 to 28)
long8Int64–9,223,372,036,854,775,808

to lớn 9,223,372,036,854,775,807

Để hiểu rõ hơn về chủ đề này các bạn có thể coi đoạn Clip bài giảng khớp ứng dưới đây: