*

Thông tư 133- 2016. chủng loại số s19 – dnn- sổ cụ thể những tài khoản

*

THÔNG TƯ 133- năm 2016. MẪU SỐ S19 – DNN- SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

(DÙNG CHO CÁC TK: 136, 138, 141, 157, 242, 333, 334, 335, 336, 338, 352, 353, 356, 411, 421,...)

 

 

Đơn vị: …………………………..

Bạn đang xem: Mẫu sổ chi tiết theo thông tư 133

 

 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 242, 333, 334, 335, 336, 338, 352, 353, 356, 411, 421,...)

Tài khoản:…………………….

Đối tượng:…………………….

Loại tiền: VNĐ

Ngày, mon ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ
………….

Xem thêm: Những Điện Thoại Đáng Mua Nhất 2018, Top 5 Điện Thoại Flagship 2018 Tốt Nhất

- Cộng số vạc sinh

x

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

- Sổ này còn có ... trang, đặt số tự trang 01 mang đến trang ...

- Ngày msinh hoạt sổ: ...

 

Người lập biểu(Ký, bọn họ tên)

Kế tân oán trưởng(Ký, bọn họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ... Người thay mặt đại diện theo pháp luật(Ký, chúng ta thương hiệu, đóng góp dấu)

 

Ghi chú: Đối với ngôi trường đúng theo mướn các dịch vụ có tác dụng kế tân oán, có tác dụng kế toán thù trưởng thì yêu cầu ghi rõ số Giấy ghi nhận đăng ký hành nghề hình thức dịch vụ kế tân oán, thương hiệu đơn vị chức năng cung ứng hình thức dịch vụ kế toán thù.