……………………………….

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo tình hình an ninh trật tự

*
(Tên cửa hàng gớm doanh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*
Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc

…………., ngày tháng năm 201…


BÁO CÁO

Tình hình, kết quả triển khai các quy định

về an toàn, trơ tráo tự vào đại lý tởm doanh

(Quý ……/201…)

Kính gửi:…………………………………………………………….

1. Về quy mô hoạt động nhân sự:

a) Tổng số Trụ sở, các đại lý marketing trực thuộc: ………………………

b) Tổng số fan có tác dụng vào cơ sở:……..(gồm…….. bạn nước ngoài); tăng: ……..người, bớt ……..fan (đối với quý trước).

Trong đó:

- Ban lãnh đạo: ………bạn (người nước ngoài………); tăng:…….., giảm……(so với quý trước).

c). Lực lượng bảo đảm an toàn ………bạn (trừ công ty KD các dịch vụ bảo vệ); tăng: ……, giảm:……(so với quý trước). Trong đó mướn ……… fan của Công ty hình thức đảm bảo …………………………

d) Phương thơm tiện Ship hàng công tác bảo đảm an toàn (số lượng; chủng loại: Công cầm cố hỗ trợ; camera, bộ đàm, thiết bị dò kyên loại……).

2. Txuất xắc thay đổi, bổ sung (đối với quý trước):

(Ghi ví dụ việc biến hóa đọc tin về: Ngành, nghề chi tiêu kinh doanh; bài bản kinh doanh; thay đổi thương hiệu cơ sở; thay đổi người Chịu đựng trách nát nhiệm về ANTT; chuyển đổi bổ sung cập nhật phương tiện đi lại PCCC….)

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

3. Tình hình, kết quả chuyển động ghê doanh

(Cửa hàng sale báo cáo kèm theo nội dung những thông tin ghi vào phú lục đi kèm văn phiên bản này)

4. Tình hình an ninh, trơ thổ địa tự tại cơ sở khiếp doanh

- Người của đại lý sale vi phạm:………vụ; bề ngoài xử lý: …... ………………...; cơ sở xử lý:………………………………………………..

- Khách hàng vi phạm: ……….vụ; hiệ tượng xử lý: ……………………. ……………………….; cơ sở xử lý: ………………………………………….

Xem thêm: Phiếu Ship Cod Mẫu Phiếu Gửi Hàng Đẹp, Phiếu Gửi Hàng ( Giấy Màu )

- Nghi vấn liên quan đến ANTT: ………ngôi trường thích hợp. Nội dung nghi vấn: ……………………………………………………………………………………

- Tình hình ANTT không giống có liên quan: ……………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

5. Ý kiến đề xuất của đại lý kinh doanh:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………