quý khách sẽ xem tư liệu "Kiểm tra 15 phút ít môn Tiếng Anh Lớp 10 - Unit 1", để cài đặt tài liệu cội về đồ vật bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 10 mới lần 1

Tài liệu đính kèm:

*
kiem_tra_15_phut_mon_tieng_anh_lop_10_unit_1.docx

Nội dung text: Kiểm tra 15 phút ít môn Tiếng Anh Lớp 10 - Unit 1

KIỂM TRA 15’ - UNIT 1 (2 TEST – CÓ KEY) TEST 1 I. Choose the best answer. 1. you need some help, I’ll come over this afternoon. A. Unless B. While C. Since D. Although 2. I felt he was wrong, I decided to lớn trust hlặng. A. By the time B. Although C. As D. When 3. you get this letter, I will have sầu left for Thủ đô New York. A. By the time B. While C. Even though D. Though 4. Anmãng cầu went khổng lồ Hue City she could take some beautiful photos. A. when B. although C. while D. so that 5. he isn’t available, we’ll look for another consultant. A. Unless B. In the case that C. While D. When 6. My mom didn’t recognize her brother he took off his glasses. A. so that B. because of C. until D. as if 7. “Have you emailed John?” - “Yes, I had done it I came here”. A. before B. after C. as soon as D. since 8. it was sunny, it was quite a cold day. A. Although B. Even though C. Because D. A or B 9. I couldn’t sleep at all they were making a lot of noise. A. but B. because C. still D. until 10. She drank coffee lớn keep herself warm she dislikes it. A. although B. because C. because of D. despite II. Join each pair of sentences using the words in brackets. 1. I’ll sover you the brochure. You can decide which tour khổng lồ take (so that) 2. It might rain. Take an umbrella with you. (in case) 3. Huy didn’t notice the sign. It was right in front of hlặng. (even though) 4. He’s learning to lớn run the family workcửa hàng. His father is too old. (because) 5. They were reading. Their mother was watching TV. (while) TEST 2 I. Underline the correct adverb or preposition. 1. Jyên seems not lớn get (on/ off/ in) well with his classmate. 2. Do you think James will find (out/ up/ on) the truth? 3. Someday the world will run (out/ up/ on) of natural resources 4. Please turn (on/ off/ up) the light when you leave the room. 5. Please fill (in/ up/ off) the form and post it as soon as possible. 6. The flight was cancelled (in/ on/ off) due khổng lồ the storm. 7. After graduation she set (up/ off/ for) a fashion business in a quite suburb of London. 18. Unexpectedly he turned (up/ down/ off) with a bunch of flowers for Jane and then left. II. There is at least one mistake in each sentence. Suggest appropriate corrections. 1. We have already worked up a new way of doing it. 2. Jim wants to lớn be a successful writer when he grows out. 3. I cant keep up lớn all the changes in technology nowadays. 4. The nearby shop will be closed up next month. 5. The team scored another goal and made sure about the championship Soạn bài bác tập và bài bình chọn chỉ vào một nốt nhạc! Có không ít tài liệu, đề thi với sách Tiếng Anh trung học phổ thông với THCS file word bao gồm key – Giá rẻ, đầy đủ LIÊN HỆ ZALO O982.352.156 Combo cỗ giáo án WORD 3 khối 10, 11, 12 chương trình mới chỉ 150k (sở hữu lẻ 70k/1 khối) COMBO GIÁO ÁN POWER POINT KHỐI 10, 11, 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI CHỈ 500K (tải lẻ 200k/khối) giúp tiết kiệm thời gian công sức biên soạn giảng Combo sách BT lớp 10 new (250K) rất có thể download lẻ (50K/1 quyển) 1 BT Tiếng Anh 10 của Hoàng Thị Xuân Hoa 2 BT kiến thức giữa trung tâm 10 của Nguyễn Thị Chi 3 BT Tiếng Anh 10 của Lưu Hoằng Trí 4 BT Tiếng Anh 10 của Đại Lợi 5 BT Tiếng Anh 10 của Bùi Vnạp năng lượng Vinh 6 Luyện chuyên sâu NP.. cùng BTTA 10 – Dương Hương 7 BT Trắc nghiệm TA 10 – Nguyễn Thị Chi 8 BT TA 10 cơ bạn dạng với nâng cấp – Nguyễn Ngọc Châu 9 BT TA 10 – Trần Ái Tkhô hanh 10 Luyện giải cỗ đề bình chọn định kì TA 10 11 Giáo án TA 10 Combo lớp 11 new (250K) rất có thể download lẻ (50K/1 quyển) 1 Luyện nâng cao NPhường. với BTTA 11 – Dương Hương 2 Giáo án TA 11 (sưu tầm) 3 BT trọng tâm TA 11 4 BT Trắc nghiệm TA 11 _ Hoàng Thị Xuân Hoa 5 BT TA 11 cơ phiên bản với nâng cao – Nguyễn Ngọc Châu 6 BTTA 11 – Lưu Hoằng Trí 27 BT TA 11 – Trần Ái Tkhô nóng 8 BT Trắc nghiệm TA 11 – Nguyễn Thị Chi 9 Từ vựng TA 11 – Lê Công Đức 10 100 đề đánh giá TA 11 – Nguyễn Tkhô nóng Hoàng 11 BT Tiếng Anh 11 của Bùi Vnạp năng lượng Vinh 12 BTTN TA 11 tập 1 của Đại Lợi 13 BTTN TA 11 tập 2 của Đại Lợi Combo lớp 12 bắt đầu (250K) có thể download lẻ (50K/1 quyển) 1 BT Tiếng Anh 12 của Hoàng Thị Xuân Hoa 2 BT TA 12 cơ phiên bản và cải thiện 3 BT Tiếng Anh 12 của Lưu Hoằng Trí 4 BT Tiếng Anh 12 của Bùi Văn Vinch 5 Từ vựng 12 của Lê Công Đức 6 BT bám sát theo SGK 7 Luyện sâu xa NPhường với BTTA 12 – Dương Hương 8 BTTN TA 11 tập 1 của Đại Lợi 9 BTTN TA 11 tập 2 của Đại Lợi 10 BT Trắc nghiệm TA 11 – Nguyễn Thị Chi 11 Giáo án TA 12 Bộ 3 sách BT của Hoàng Thị Xuân Hoa dành cho lớp 10, 11, 12 bắt đầu (100k) Sở 3 sách bài bác tập của Bùi Văn uống Vinc dành cho lớp 10, 11, 12 mới (100K) Bộ tư liệu ôn thi trung học phổ thông (150K) 1 15 chăm đề ôn THPT (sưu tầm) 2 Ngữ pháp ôn tập trung học phổ thông (sưu tầm) 3 Giải phù hợp ngữ pháp (Mai Lan Hương) 4 Bứt phá điểm thi THPTQG ( Vũ Thị Mai Phương) 5 Tự học đột phá ngữ pháp giờ đồng hồ Anh (Dương Hương) 6 Công phá đề thi THPTQG (love book) Combo lớp 9 (mới với cũ) (200k) rất có thể sở hữu lẻ (50K/1 quyển) ĐỊNH Ghi STT TÊN TÀI LIỆU DẠNG chú 1 Giáo án Tiếng anh 9 WORD 2 Từ vựng Tiếng anh 9 trung tâm - st PDF 3 bài tập Tiếng anh 9 theo từng bài bác (từ bỏ biên soạn + sưu tầm) WORD 4 Những bài tập hỗ trợ cùng cải thiện Tiếng anh 9 WORD + 3PDF WORD + 5 các bài tập luyện Tiếng anh 9 - Bùi Văn uống Vinh PDF WORD + 6 các bài tập luyện tiếng anh 9 - Lưu Hoằng Trí PDF 7 Bồi dưỡng học sinh xuất sắc Tiếng anh 9 theo chuyên đề PDF 8 Sở đề bình chọn Tiếng anh 9 - Tập 1&2 PDF Kèm 9 Em học xuất sắc Tiếng anh 9 - The Langmaster - Tập 1&2 PDF CD 10 Chinch phục ngữ pháp và bài bác tập Tiếng anh 9 - tập 1 PDF 11 Bài tập vào cuối tuần Tiếng anh 9 - tập 1 - Đại Lợi PDF 12 các bài luyện tập Tiếng anh 9 - tập 1 - Mai Lan Hương (Chương thơm trình mới) PDF Diễn giải Ngữ pháp với ôn luyện trọng tâm kiến thức và kỹ năng theo siêng đề 13 Tiếng Anh 9 PDF 14 Các đề luyện thi Tiếng anh nâng cao Tiếng anh 9 PDF 15 Tài liệu kỹ năng Tiếng Anh 9 - Hoàng Minc PDF 16 Bồi dưỡng Học sinc giỏi theo chăm đề Tiếng anh lớp 9 PDF WORD + 17 Luyện nâng cao ngữ pháp cùng bài bác tập Tiếng anh 9 PDF WORD + 18 Chuyên đề Bồi dưỡng Học sinc xuất sắc Tiếng anh 9 PDF Kèm 19 Luyện nghe Tiếng anh trung học cơ sở cùng THPT - CD - KEY Tập 1&2 WORD CD Bộ 4 sách BT của Lưu Hoằng Trí giành riêng cho lớp 6,7,8,9 bắt đầu (100k) Sở sách ôn thi vào 10 (150k) COMBO ôn vào 10 - 200k 1 Công phá 8+ của Bùi Văn uống Vinh 2 Ôn thi vào 10 của Nguyễn Thị Chi 3 25 đề thi vào 10 (sưu tầm) 4 Ôn thi vào 10 của Bùi Ánh Dương 5 Chinch phục đề vào 10 của Dương Hương 6 Luyện chuyên sâu Tiếng Anh 9 của Tống Ngọc Huyền 7 Tuyển tập đề vào 10 (Đại Lợi - Hương Giang) Bộ sách BT với tài liệu dành riêng cho lớp 7 bắt đầu (200k) có thể cài đặt lẻ (50K/1 quyển) STT TÊN TÀI LIỆU ĐỊNH DẠNG 1 Giáo án Tiếng anh 7 thí điểm WORD 2 Tapescript bài nghe tiếng anh 7 thử nghiệm PDF 3 Từ vựng Tiếng anh 7 giữa trung tâm - Hoàng Thạch PDF 44 Từ vựng Tiếng anh 7 - Lê Công Đức PDF TÀI LIỆU + SÁCH BÀI TẬP.. THAM KHẢO 5 những bài tập Tiếng anh 7 theo unit (trường đoản cú soạn) WORD 6 Bài tập Tiếng Anh 7 - Bùi Văn Vinc WORD+PDF 7 Bài tập Tiếng Anh 7 - Lưu Hoằng Trí WORD+PDF 8 các bài luyện tập Tiếng Anh 7 - Vũ Thị Phượng WORD+PDF 9 Bài Tập Tiếng Anh 7-Tập 1 (Mai Lan Hương - Hà Tkhô hanh Uyên) WORD 10 Hướng dẫn ôn tập cùng bình chọn Tiếng Anh 7 - Đại Lợi (2 tập) PDF 11 Luyện sâu xa ngữ pháp với bài xích tập Tiếng Anh 7 (từ bỏ soạn) WORD 12 Những bài tập hỗ trợ với nâng cao Tiếng anh 7 thí điểm - Nguyễn Thị Chi PDF 13 Bồi chăm sóc học viên giỏi Tiếng anh 7 theo chăm đề - Đại Lợi PDF 14 Luyện nghe nói đọc viết tiếng anh 7 thử nghiệm - Đại Lợi - tập 2 PDF 15 Bài tập các chuyên đề ngữ pháp Tiếng anh WORD ĐỀ THI - KIỂM TRA 16 Sở đề đánh giá tiếng anh 7 thí điểm - Đại Lợi & Hương Giang (2 tập) PDF 17 Sở đề thi- kiểm soát Tiếng Anh (st: 12 đề 1 ngày tiết, 4 đề HKI, 2 đề HKII) WORD 18 Tuyển tập đề thi HSG Tiếng anh 7 (6 đề) WORD 19 Bộ 1000 câu ôn thi HSG chuyên đề Viết lại câu WORD BỘ SÁCH VÀ TÀI LIỆU LỚPhường 6 MỚI - CHỈ 200K (rất có thể cài đặt lẻ 50K/1 quyển) Giáo án Tiếng anh 6 WORD Full Từ vựng Tiếng anh 6 trọng tâm - st PDF Full Những bài tập Tiếng anh 6 theo từng bài - Klặng Hiền WORD Full WORD + Sách Big 4 - Tự đánh giá 4 kỹ năng lớp 6 PDF Có Full Sách luyện nghe nói hiểu viết giờ đồng hồ anh 6 PDF Có Full 121 bài bác tập Tiếng anh 6 thí điểm PDF Full bài tập bổ trợ và cải thiện Tiếng anh 6 thí điểm PDF Full WORD + Bài tập Tiếng anh 6 - Bùi Văn uống Vinh PDF Full WORD + bài tập giờ anh 6 - Lưu Hoằng Trí PDF Full Bồi dưỡng học sinh tốt Tiếng anh 6 theo siêng đề PDF Full Em học tập xuất sắc Tiếng anh 6 PDF Có tập 1 và 2 WORD + Luyện sâu sát ngữ pháp cùng bài xích tập Tiếng anh 6 PDF tập 1 và 2 WORD + những bài tập Tiếng anh 6 - Vũ Thị Phượng (có đáp án) PDF Full Từ vựng Tiếng anh 6 - Lê Công Đức PDF Full 5các bài luyện tập Tiếng anh 6 - Mai Lan Hương - Hà Thanh khô Ulặng (Có WORD + đáp án) PDF tập 1 và 2 Có Luyện nghe Tiếng anh trung học cơ sở và THPT - CD - KEY WORD CD Tập 1, 2 Bộ đề Bồi dưỡng HS tốt Tiếng anh Toàn diện Lớp 6 - Linc WORD + 25 đề + Đan PDF Keys LISTENING ACTIVITIES Tiếng Anh 6 - Tập 1 - With CD - Có LÊ ĐỨC PDF Đẹp CD Tập 1 BỘ SÁCH VÀ TÀI LIỆU LỚPhường 8 MỚI - CHỈ 200K (hoàn toàn có thể tải lẻ 50K/1 quyển) Giáo án Tiếng anh 8 WORD Có Tapescript bài xích nghe giờ đồng hồ anh 8 PDF CD Từ vựng Tiếng anh 8 trọng tâm - st PDF các bài tập luyện Tiếng anh 8 theo từng bài bác WORD Bài tập bổ trợ cùng nâng cấp Tiếng anh 8 PDF WORD + Những bài tập Tiếng anh 8 - Bùi Văn Vinh PDF WORD + Bài tập giờ anh 8 - Lưu Hoằng Trí PDF Bồi dưỡng học sinh tốt Tiếng anh 8 theo chuyên đề PDF Sở đề soát sổ Tiếng anh 8 PDF Hướng dẫn ôn tập cùng đánh giá Đánh Giá Tiếng anh 8 PDF Có Em học tốt Tiếng anh 8 - The Langmaster PDF CD Bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 8 PDF Luyện sâu xa ngữ pháp và bài bác tập Tiếng anh 8 WORD Những bài tập Tiếng anh 8 - Đại Lợi - tất cả lời giải WORD Từ vựng Tiếng anh 8 - Lê Công Đức PDF Bài Tập Tiếng Anh 8 - Tập 1 (Mai Lan Hương - Hà Tkhô hanh Uyên) - Có giải đáp WORD Có Sở đề kiểm tra HK1 Tiếng anh 8 - WORD - CD WORD CD KEY TEST 1 I. 1. C 2. B 3. A 4. D 5. B 6. C 7. A 8. D 9. B 10. A II. 1. I’ll skết thúc you the brochure so that you can decide which tour to lớn take. 2. Take an umbrella in case it rains. 63. Huy didn’t notice the sign, even though it was right in front of hlặng. 4. He’s learning lớn run the family workshop because his father is too old. 5. They were reading while their mother was watching TV. TEST 2 I. 1. on 2. out 3. Out 4. Off 5. in 6. off 7. up 8. Up II. 1. worked up  worked out 2. grows out  grows up 3. keep up khổng lồ  keep up with 4.

Xem thêm: Chợ Đen Mod Hack Game Android, Tải Game Mega Killing Squad Mod Tiền

closed up  closed down 5. made sure about  made sure of 7