Lúc ngoài hành tinh lên đèn thị thành dao động men rượu say mèm. Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ. Phần bố tuổi đời hoang phế truất sau sườn lưng. Nay góp khía cạnh góp lời làm lính mà thôi đối lập phía trên rồi.Từng tối quê nhà đạn bay súng nổ, hỏa châu rành mạch những khuôn mặt tình nhân phố thị.Ngày như thế nào kia tôi còn thèm ánh nắng đế đô, thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ, cùng ndại nụ cười ánh mắt mĩ nhân.Nay trả lại cho tất cả những người thành phố sau lưng môi ngọt rượu nồng, Giày xô (sault) tôi đi hằn trên lá cỏ, Đồn xa tôi ở trấn đối phương đêm ngày tỏ mặt.

Bạn đang xem: Khi vũ trụ lên đèn thành phố ngả nghiêng


Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 11 Game Fps Mobile (Android + Ios) Hay Và Thu Hút Nhất Định Phải Thử

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.