*
Tìm kiếm:
Mục lục
Search
*

1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Trả lại hàng mua (hoặc vào tab Trả lại hàng mua, nhấn Thêm).

Bạn đang xem: Hạch toán trả lại hàng mua trên misa

*
2. Chọn phương thức thanh toán và tích chọn Trả lại hàng trong kho.3. Chọn chứng từ mua hàng có hàng mua cần trả lại theo một trong hai cách sau: Cách 1: Nhấn vào biểu tượng
*
để chọn chứng từ mua hàng từ trong danh sách.

Xem thêm: Mta Trong Email Là Gì ? Tìm Hiểu Tổng Quan Về Mta Tìm Hiểu Mta

*
Cách 2: Nhấn vào biểu tượng
*
để tìm kiếm và chọn chứng từ mua hàng: Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Tích chọn mặt hàng muốn trả lại và nhập số lượng hàng trả lại. Nhấn Đồng ý.
*
4. Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ trả lại hàng mua như: lý do xuất, nhân viên mua hàng,...
*
5. Nhấn Cất. Lưu ý: Trường hợp đơn vị sử dụng luôn phần mềm để quản lý việc phát hành hóa đơn, Kế toán có thể xuất hóa đơn GTGT trả lại hàng mua cho nhà cung cấp bằng cách:1. Thực hiện cấp số hóa đơn cho chứng từ trả lại hàng mua.
*
2. In hóa đơn GTGT (mẫu đặt in hoặc đặt in tùy theo thực tế quản lý hóa đơn tại đơn vị)
*