 Giáo trình AutoCAD 2007 , tháng năm Giỏo trỡnh Autocad2007 Lâm Ngọc Tiến 1 Chơng I: làm quen cùng với autocad Chơng I: làm cho quen cùng với autocadChơng I: có tác dụng quen thuộc với autocad Chơng I: làm cho quen cùng với autocad 3 I.

Bạn đang xem: Giáo trình autocad 2007 full tiếng việt

Giới thiệu bình thường về autocad. I. Giới thiệu chung về autocad.I. Giới thiệu bình thường về autocad. I. Giới thiệu phổ biến về autocad. 3 II. II.II. II. Các thao tác làm việc cơ bản. Các thao tác làm việc cơ bạn dạng. Các làm việc cơ bạn dạng. Các làm việc cơ bạn dạng. 3 III. Cách lệnh về file III. Cách lệnh về fileIII. Cách lệnh về file III. Cách lệnh về tệp tin 5 IV. Các hệ tọa độ trong Autocad. IV. Các hệ tọa độ vào Autocad.IV. Các hệ tọa độ trong Autocad. IV. Các hệ tọa độ trong Autocad 6 V. Các phơng pháp tróc nã bắt điểm. V. Các phơng pháp truy hỏi bắt điểm.V. Các phơng pháp truy tìm bắt điểm. V. Các phơng pháp truy bắt điểm 8 Chơng II Chơng IIChơng II Chơng II: : : : các lệnh vẽ cơ bản các lệnh vẽ cơ bảncác lệnh vẽ cơ bản những lệnh vẽ cơ bạn dạng 9 I. Lệnh vẽ đờng trực tiếp Line (L). I. Lệnh vẽ đờng trực tiếp Line (L).I. Lệnh vẽ đờng trực tiếp Line (L). I. Lệnh vẽ đờng trực tiếp Line (L). 9 II. Lệnh vẽ đờng tròn Circle ( II. Lệnh vẽ đờng tròn Circle (II. Lệnh vẽ đờng tròn Circle ( II. Lệnh vẽ đờng tròn Circle (c cc c) )) ) 9 II. Lệnh vẽ cung tròn Arc (A). II. Lệnh vẽ cung tròn Arc (A).II. Lệnh vẽ cung tròn Arc (A). II. Lệnh vẽ cung tròn Arc (A). 10 IV. Lệnh vẽ đờng đa tuyến Pline(PL). IV. Lệnh vẽ đờng đa con đường Pline(PL).IV. Lệnh vẽ đờng nhiều tuyến đường Pline(PL). IV. Lệnh vẽ đờng nhiều tuyến đường Pline(PL) 11 V. Lệnh vẽ nhiều giác đều Polygon (POL). V. Lệnh vẽ nhiều giác đầy đủ Polygon (POL).V. Lệnh vẽ đa giác phần nhiều Polygon (POL). V. Lệnh vẽ đa giác những Polygon (POL) 12 VI. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC). VI. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC).VI. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC). VI. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) 12 Chụ ý: Để vẽ lại hình chữ nhật nh bình thờng thì ta vào lệnh vừa vẽ cùng lựa chọn thông số Chụ ý: Để vẽ lại hình chữ nhật nh bình thờng thì ta vào lệnh vừa vẽ cùng lựa chọn thông số kỹ thuật Chú ý: Để vẽ lại hình chữ nhật nh bình thờng thì ta vào lệnh vừa vẽ cùng chọn thông số kỹ thuật Crúc ý: Để vẽ lại hình chữ nhật nh bình thờng thì ta vào lệnh vừa vẽ với lựa chọn thông số về 0. về 0.về 0. về 0. VII. Lệnh vẽ Ellipse (EL). VII. Lệnh vẽ Ellipse (EL).VII. Lệnh vẽ Ellipse (EL). VII. Lệnh vẽ Ellipse (EL) 13 VII. Lệ VII. LệVII. Lệ VII. Lệnh vẽ Ellipse (EL). nh vẽ Ellipse (EL).nh vẽ Ellipse (EL). nh vẽ Ellipse (EL). 14 VIII. Vẽ đờng Spline (SPL). VIII. Vẽ đờng Spline (SPL).VIII. Vẽ đờng Spline (SPL). VIII. Vẽ đờng Spline (SPL) 14 IX.Lệnh vẽ điểm Point (PO). IX.Lệnh vẽ điểm Point (PO).IX.Lệnh vẽ điểm Point (PO). IX.Lệnh vẽ điểm Point (PO). 15 CHƯƠNG III. CHƯƠNG III. CHƯƠNG III. CHƯƠNG III. các lệnh chỉnh sửa đối tợng các lệnh chỉnh sửa đối tợngcác lệnh sửa đổi đối tợng những lệnh chỉnh sửa đối tợng 16 I. C I. CI. C I. Chia đối tợng thành phần lớn Divide (DIV). hia đối tợng thành nhiều phần Divide (DIV).hia đối tợng thành nhiều phần Divide (DIV). hia đối tợng thành đa phần Divide (DIV) 16 II.Lệnh xo II.Lệnh xoII.Lệnh xo II.Lệnh xoá đối tợng Erase (E). á đối tợng Erase (E).á đối tợng Erase (E). á đối tợng Erase (E) 16 III. Lệnh phục sinh đối tợng vừa xoá OOPS III. Lệnh hồi sinh đối tợng vừa xoá OOPSIII. Lệnh hồi phục đối tợng vừa xoá OOPS III. Lệnh phục sinh đối tợng vừa xoá OOPS 16 IV. Lệnh huỷ quăng quật đối tợng vừa thực hiện Unvì (U). IV. Lệnh huỷ vứt đối tợng vừa tiến hành Unvày (U).IV. Lệnh huỷ bỏ đối tợng vừa tiến hành Unbởi (U). IV. Lệnh huỷ vứt đối tợng vừa tiến hành Unvì chưng (U). 16 V. Lệnh tái sản xuất lại màn hình vẽ hay làm tơi đối tợng Redraw (RE) or viewres V. Lệnh tái sinh sản lại màn hình hiển thị vẽ giỏi làm tơi đối tợng Redraw (RE) or viewresV. Lệnh tái chế tạo ra lại screen vẽ xuất xắc có tác dụng tơi đối tợng Redraw (RE) or viewres V. Lệnh tái tạo nên lại màn hình vẽ tốt làm cho tơi đối tợng Redraw (RE) or viewres 16 VI. Lệnh tạo nên đối tợng tuy vậy tuy vậy với đối tợng mang đến VI. Lệnh tạo đối tợng song song với đối tợng mang lại VI. Lệnh tạo ra đối tợng tuy vậy tuy vậy cùng với đối tợng mang đến VI. Lệnh tạo đối tợng tuy nhiên song với đối tợng mang đến trớc offphối (O). trớc offphối (O).trớc offset (O). trớc offset (O). 16 VII.Lệnh cắt xén đối tợng Trim (TR). VII.Lệnh giảm xén đối tợng Trim (TR).VII.Lệnh cắt xén đối tợng Trlặng (TR). VII.Lệnh cắt xén đối tợng Tryên (TR) 17 VIII. Lệnh kéo dãn đối tợng Extover. VIII. Lệnh kéo dãn dài đối tợng Extkết thúc.VIII. Lệnh kéo dãn đối tợng Extkết thúc. VIII. Lệnh kéo dài đối tợng Extover 17 IX. Lệnh xén một phần đối tợng thân 2 điểm lựa chọn Break (BR). IX. Lệnh xén một phần đối tợng giữa 2 điểm chọn Break (BR).IX. Lệnh xén 1 phần đối tợng thân 2 điểm lựa chọn Break (BR). IX. Lệnh xén 1 phần đối tợng giữa 2 điểm chọn Break (BR). 19 X. Lệnh thay đổi chiều dài đối tợng Lengthen (LEN). X.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Dọn Rác Cho Ios, Dọn Rác Cho Iphone Điện Thoại 4+

Lệnh đổi khác chiều dài đối tợng Lengthen (LEN).X. Lệnh đổi khác chiều nhiều năm đối tợng Lengthen (LEN). X. Lệnh đổi khác chiều nhiều năm đối tợng Lengthen (LEN) 19 XI: Lệnh vạt mxay những cạnh Chamfer (CHA). XI: Lệnh vạt mnghiền những cạnh Chamfer (CHA).XI: Lệnh vát mxay những cạnh Chamfer (CHA). XI: Lệnh vạt mnghiền các cạnh Chamfer (CHA) đôi mươi XII XIIXII XII : Lệnh vuốt 2 đối tợng Fillet (F). : Lệnh vuốt 2 đối tợng Fillet (F).: Lệnh vuốt 2 đối tợng Fillet (F). : Lệnh vuốt 2 đối tợng Fillet (F). 21 XIII XIIIXIII XIII : Lện : Lện: Lện : Lệnh dịch rời đối tợng Move (M). h di chuyển đối tợng Move sầu (M).h dịch rời đối tợng Move (M). h dịch rời đối tợng Move sầu (M) 21 XIV: Lệnh xào nấu đối tợng Copy(CO) XIV: Lệnh coppy đối tợng Copy(CO)XIV: Lệnh xào nấu đối tợng Copy(CO) XIV: Lệnh coppy đối tợng Copy(CO) 22 XV: Lệnh chuyển phiên đối tợng xung quanh một điểm Rotate ( XV: Lệnh xoay đối tợng bao phủ một điểm Rotate (XV: Lệnh xoay đối tợng bao bọc một điểm Rotate ( XV: Lệnh chuyển phiên đối tợng bao bọc một điểm Rotate (RO). RO).RO). RO) 22 XVI: Lệnh thu phóng đối tợng theo Tỷ Lệ scale(SC). XVI: Lệnh thu pchờ đối tợng theo Xác Suất scale(SC).XVI: Lệnh thu pchờ đối tợng theo Xác Suất scale(SC). XVI: Lệnh thu phóng đối tợng theo Phần Trăm scale(SC). 22 XVII: Lệnh đối xứng qua trục Mirror (MI). XVII: Lệnh đối xứng qua trục Mirror (MI).XVII: Lệnh đối xứng qua trục Mirror (MI). XVII: Lệnh đối xứng qua trục Mirror (MI). 23 XVIII: Lệnh tránh với kéo giãn đối tợng Stretch (S). XVIII: Lệnh tránh cùng kéo giãn đối tợng Stretch (S).XVIII: Lệnh tách với kéo giãn đối tợng Stretch (S). XVIII: Lệnh tránh với kéo giãn đối tợng Stretch (S). 23 XIX: Lệnh xào nấu đối tợng theo dãy Array ( XIX: Lệnh xào nấu đối tợng theo dãy Array (XIX: Lệnh xào luộc đối tợng theo hàng Array ( XIX: Lệnh coppy đối tợng theo dãy Array (- -AR hoặc AR) AR hoặc AR)AR hoặc AR) AR hoặc AR) 23 Chơng IV: thao tác làm việc cùng với layer Chơng IV: làm việc với layerChơng IV: thao tác làm việc với layer Chơng IV: thao tác với layer 25 I. Tạo lớp mới Lệnh Layer (LA). I. Tạo lớp new Lệnh Layer (LA).I. Tạo lớp bắt đầu Lệnh Layer (LA). I. Tạo lớp new Lệnh Layer (LA). 25 Chơng V Chơng VChơng V Chơng V : thao tác với bloông xã : làm việc cùng với block: thao tác làm việc cùng với block : thao tác cùng với blochồng 30 I. Lệnh tạo ra khối bloông chồng. I. Lệnh sản xuất khối block.I. Lệnh sinh sản kân hận blochồng. I. Lệnh chế tác khối hận bloông xã 30 II. Lệnh cnhát block vào phiên bản vẽ. II. Lệnh cyếu block vào phiên bản vẽ.II. Lệnh cyếu bloông xã vào phiên bản vẽ. II. Lệnh chèn bloông xã vào bạn dạng vẽ. 31 III. Lệnh phá vỡ lẽ Bloông chồng. III. Lệnh phá tan vỡ Bloông xã.III. Lệnh phá vỡ lẽ Bloông xã. III. Lệnh phá vỡ Block. 31 Chơng 6: ghi kích thớc với vật tư Chơng 6: ghi kích thớc với vật dụng liệuChơng 6: ghi kích thớc và vật tư Chơng 6: ghi kích thớc cùng vật liệu 32 I. Tạo những đẳng cấp kích thớc. I. Tạo các kiểu kích thớc.I. Tạo những kiểu kích thớc. I. Tạo những dạng hình kích thớc 32 II. Các lệnh ghi kích thớc thẳng. II. Các lệnh ghi kích thớc thẳng.II. Các lệnh ghi kích thớc thẳng. II. Các lệnh ghi kích thớc trực tiếp. 40 III. Các lệnh ghi kích thớc hớng vai trung phong III. Các lệnh ghi kích thớc hớng tâmIII. Các lệnh ghi kích thớc hớng trung ương III. Các lệnh ghi kích thớc hớng tâm 41 IV: Lệnh ghi IV: Lệnh ghiIV: Lệnh ghi IV: Lệnh ghi kích thớc khác kích thớc khác kích thớc khác kích thớc khác 42 Giỏo trỡnh Autocad2007 Lâm Ngọc Tiến 2 V: Lệnh hiệu chỉnh kích thớc V: Lệnh hiệu chỉnh kích thớcV: Lệnh hiệu chỉnh kích thớc V: Lệnh hiệu chỉnh kích thớc 42 VI: Lệnh ghi dung không đúng VI: Lệnh ghi dung sai VI: Lệnh ghi dung không đúng VI: Lệnh ghi dung không nên TOLERANCE (TOL). 43 VII: Vẽ ký kết hiệu vật liệu VII: Vẽ ký hiệu đồ liệuVII: Vẽ cam kết hiệu vật liệu VII: Vẽ ký hiệu vật liệu 43 ChơngVII: nhập cùng sửa đổi văn phiên bản, in phiên bản vẽ ChơngVII: nhập với sửa đổi văn uống phiên bản, in bản vẽChơngVII: nhập với chỉnh sửa văn uống bản, in bản vẽ ChơngVII: nhập với chỉnh sửa văn bản, in phiên bản vẽ 45 I. Trình tự nhập v I. Trình từ bỏ nhập vI. Trình từ bỏ nhập v I. Trình trường đoản cú nhập với hiệu chỉnh văn bạn dạng à hiệu chỉnh văn bảnà hiệu chỉnh văn uống bạn dạng à hiệu chỉnh văn bản 45 II. In bản vẽ II. In bạn dạng vẽII. In bạn dạng vẽ II. In phiên bản vẽ 47 Giỏo trỡnh Autocad2007 Lâm Ngọc Tiến 3 Chơng I Chơng IChơng I Chơng I: : : : làm thân quen với autocad làm quen cùng với autocadlàm thân quen với autocad làm cho quen cùng với autocad I II I. Giới thiệu thông thường về autocad. . Giới thiệu thông thường về autocad Giới thiệu tầm thường về autocad. . Giới thiệu chung về autocad. - Là một phần mềm đặc trưng trong nghành nghề cơ khí, phát hành cùng một số lĩnh vực không giống. - Bắt đầu từ bỏ rứa hệ vật dụng 10 trsống đi thì autocad bao gồm chuyển biến bạo gan biến hóa thân mật và gần gũi cùng dễ dàng sử dụng. - Một số tính năng bao gồm của autocad: + Khả năng vẽ đúng là u điểm lớn số 1 của autocad. + Sữa chữa trị với biến đổi đối tợng vẽ ra, kĩ năng càng mạnh hơn đối với các cầm hệ sau. + Autocad gồm những hình thức phổi cảnh với cung ứng vẽ trong không khí 3 chiều, góp các ánh mắt đúng đắn rộng trong các công trình thực tiễn. + Autocad in bạn dạng vẽ đúng mực đúng tỉ trọng, cùng rất có thể xuất bản vẽ ra các tệp tơng mê say cùng với các ứng dụng khác. II IIII II. Các thao tác cơ bản. . Các thao tác làm việc cơ bạn dạng Các làm việc cơ bản. . Các làm việc cơ bạn dạng. - Khởi hễ autocad. C1: Kích lưu ban con chuột vào biểu tợng autocad bao gồm trên màn hình. C2: Vào start/all program/autodesk/autocad2 007 Sau lúc khởi đụng autocad đã xuất hiện hộp thoại startup. Chọn start from scratch(mở 1 bản vẽ nháp). Chọn hệ metric. Giỏo trỡnh Autocad2007 Lâm Ngọc Tiến 4 Crúc ý: Nếu khởi hễ autocad nhưng không xuất hiện thêm vỏ hộp thoại startup thì vào tools/option/system. Mục startup chọn show startup dialog box. - Các biện pháp vào lệnh trong Autocad( tất cả 3 giải pháp vào lệnh). + Vào bằng câu lệnh, bởi keyboard thực hiện mẫu command + + + + Vào từ bỏ thực đơn thả xuống bởi con chuột. + Vào bởi thanh hao cơ chế (Toolbar). Tùy vào kinh nghiệm với kinh nghiệm của tong ngời đề xuất sử dụng những cách khác nhau. Nhng giải pháp vào lệnh đợc sử dụng các độc nhất. - Một số công dụng đặc trưng vào Autocad. F1: Trợ góp F2: Chuyển qua cơ chế màn hình hoặc văn uống bạn dạng. F3: Bật tắt cơ chế tầm nã bắt điểm. F4: Chuyển tương hỗ những mặt chiếu trục đo. F6: Hiển thị tọa độ ngay tức thì của bé trỏ. F7: Tắt, mngơi nghỉ mạng lới điểm. F8: Giới hạn hoạt động của con trỏ theo phơng thẳng đứng hoặc nằm ngang. F9: Bật tắt bớc khiêu vũ. Giỏo trỡnh Autocad2007 Lâm Ngọc Tiến 5 ENTER bật và tắt câu lệnh hoặc nhập tài liệu. Trong autocad thì phyên ổn space (phím cách) với enter có chức năng nh nhau. ESC: Hủy lệnh hoặc bay lệnh. Ctrl+S: Thực hiện tại lệnh save sầu. Chuột trái: Chọn đối tợng. Chuột phải: Tơng đơng phím Enter Chuột giữa: Pngóng lớn thu nhỏ dại,di chuyển. II IIII III II I. Cách lệnh về file . Cách lệnh về tệp tin. Cách lệnh về tệp tin . Cách lệnh về tệp tin - Tạo tệp tin bắt đầu. C1: Toolbar C2: Menu file/new C3: command(cmd): New hoặc ctrl+N - Lu bạn dạng vẽ. + C1: TOOLBAR C2: Menu: file/save sầu C3: cmd: save hoặc Ctrl+S Trờng phù hợp bản vẽ cha lu thành tệp tin thì thực hiện lệnh save sầu as. +Save sầu in: Chọn địa điểm mong mỏi lu bạn dạng vẽ. + File name: Đặt tên đến bản vẽ. + File of type: Chọn tệp tin ghi với những phiên bản trớc. Sau đó kích save sầu. - Mlàm việc file gồm sẵn. C1: TOOLBAR C2: File/open C3: cmd: open hoặc Ctrl+O - Đóng bạn dạng vẽ. + cmd: cchiến bại + menu: file/cthất bại. - Thoát autocad + Menu: exit + cmd: exit Giỏo trỡnh Autocad2007 Lâm Ngọc Tiến 6 IV IVIV IV. Các hệ tọa độ trong Autocad. . Các hệ tọa độ vào Autocad Các hệ tọa độ trong Autocad. . Các hệ tọa độ trong Autocad. Trong autocad rất có thể áp dụng tọa độ Decac hoặc hệ tọa độ độc cực. Chúng ta không yêu cầu khai báo mà lại bỏ ra cần nhập theo quy ớc. - Hệ tọa độ Decac. Hệ tọa độ vào không khí 2D có gồm trục X với trục Y vuông góc cùng nhau.Tọa độ của một điểm đợc xác minh qua thông số tung độ với hoành độ.lấy một ví dụ A(30,50) - Tọa độ tốt đối: Là tọa độ xác minh trường đoản cú nơi bắt đầu tọa độ O(0,0) - Tọa độ tơng đối: Là tọa độ khẳng định điểm lion kề trớc khi vẽ. - Hệ tọa độ độc cực: Vị trí điểm đợc khẳng định bởi khoảng cách với góc đối với gốc tọa độ O(0,0) - Cách nhập tọa độ: + Với hệ tọa độ tuyệt vời chỉ cần gõ 2 tđắm đuối số cách nhau vì chưng vết phẩy. Ví dụ: (50,40) Tức là X=50, Y=40 + Với tọa độ tơng đối ta nhập tyêu thích số sau lốt