*

Câu 1:Cho thông tin thời điểm đầu kỳ của Doanh Nghiệp Hùng Vương như sau: (đơn vị tính: 1.000 đ)
Tiền mặt500.000Nguim thứ liệu310.000
Tiền gửi ngân hàng8trăng tròn.000Phải trả người bán190.000
Phải thu khách hàng hàng270.000LN chưa phân phối260.000
Nhận kỹ quỹ nhiều năm hạn410.000Thành Phẩm240.000
Khách sản phẩm ứng trước150.000Vốn đầu tư chi tiêu CSHX
Ứng trước fan bán270.000Ký quỹ nđính thêm hạn220.000
TSCĐ HH2.550.000Hao mòn TSCĐ HH4trăng tròn.000Bạn đang xem: Giải bài tập lập bảng cân đối kế toán

Yêu cầu:1. Tính X2. Lập bảng cân đối kế toán thù đầu kỳ của Doanh Nghiệp Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành chi phí Nguồn vốnThành tiền
Tiền mặt500.000Phải trả tín đồ bán190.000
Tiền gửi ngân hàng820.000Khách hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng hàng270.000Nhận kỹ quỹ nhiều năm hạn410.000
Ứng trước tín đồ bán270.000Vốn đầu tư CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Ký quỹ nđính thêm hạn2đôi mươi.000
Nguyên Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(4đôi mươi.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000

Từ Phương thơm trình tổng tài sản = tổng mối cung cấp vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng mối cung cấp vốn). Nên suy ra, X = 3.750.000Câu 2:
*
Giải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành chi phí Nguồn vốnThành tiền
Tiền mặt500.000Phải trả tín đồ bán190.000
Tiền gửi ngân hàng620.000Khách mặt hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng170.000Vay ngắn thêm hạn210.000
Ứng trước bạn bán270.000Vốn đầu tư chi tiêu CSH3.350.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Hàng gửi bán120.000
Nguyên ổn Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.350.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.160.000 Tổng NV4.160.000Xem thêm: Tai Game Chiến Lược - Game Chiến Thuật Android Offline Hack

Yêu cầu:1. Tính X 2. Lập bảng bằng vận kế toán thù thời điểm đầu kỳ của Doanh Nghiệp Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành chi phí Nguồn vốnThành tiền
Tiền mặt500.000Phải trả tín đồ bán190.000
Tiền gửi ngân hàng8trăng tròn.000Khách mặt hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng270.000Nhận kỹ quỹ lâu năm hạn410.000
Ứng trước bạn bán270.000Vốn đầu tư chi tiêu CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Ký quỹ ngắn thêm hạn2trăng tròn.000
Ngulặng Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(4đôi mươi.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000

Từ Phương thơm trình tổng gia tài = tổng mối cung cấp vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng mối cung cấp vốn). Nên suy ra, X = 3.750.000Câu 5:
*
Câu 7:
*