60 đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì một năm 2021 - 2022 gồm giải đáp hệ thống các kiến thức và kỹ năng sẽ học giành riêng cho những em học viên xem thêm góp những em học viên nâng cấp kĩ năng giải Toán thù lớp 3, ôn tập cùng rèn luyện kiến thức sẵn sàng cho những kì thi đạt công dụng cao, đôi khi sẽ giúp các em từ học, từ nâng cấp kiến thức môn Toán 3. Mời các bạn thuộc download các đề thi Toán học kì 1 lớp 3 này về!


60 đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì một năm 2021 - 2022 Tải nhiều

2. Đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì một năm 2021-20223. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm 2020-2021

1. 50 đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 3

Nóng! Tải ngay lập tức 50 đề thi Toán học tập kì 1 lớp 3 đang rất được cài nhiều: Bộ 50 đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 3 Miễn phí

2. Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm 2021-2022

Đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 1

PHẦN I. Trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 3 học kỳ 1

Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng.

Câu 1: Lan bao gồm đôi mươi nhãn vnghỉ ngơi, Hà gồm 5 nhãn vở. Số nhãn vsinh hoạt của Hà cấp số nhãn vsống của Lan là:

A. 3 lần

B. 4 lần

C. 5 lần

D. 6 lần

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng.

a) Số thích hợp để điền vào vị trí chnóng của 4km 8dam = …. dam là:

A. 48

B. 408

C. 4008

D. 480

b) Số thích hợp để điền vào khu vực chấm của 3kilogam = …. g là:

A. 3000

B. 1000

C. 300

D. 30

Câu 3. Gấp số nhỏ nhắn độc nhất vô nhị gồm ba chữ số khác biệt lên 7 lần thì được:

A. 777

B. 714

C. 707

D. 700

Câu 4. Hùng tất cả 35 viên bi. Hải gồm thấp hơn Hùng 28 viên bi. Hỏi số bi của Hùng cấp mấy lần số bi của Hải?

A. 4 lần

B. 5 lần

C. 6 lần

D. 7 lần

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.


Số góc vuông vào hình mặt là:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6. Số 64 sụt giảm mấy lần sẽ được 8?

A. 7 lần

B. 6 lần

C. 8 lần

D. 9 lần

PHẦN II. Trình bày bài xích giải những bài bác tân oán sau.

Câu 7. Đặt tính rồi tính.

237 + 355780 - 24122 x 384 : 4

Câu 8. Tìm x.

a) 36 : x = 4b) x x 7 = 70

Câu 9. Bà Nam mang 225 trái cam đi cung cấp. Bà sẽ bán được

*
số cam kia. Hỏi bà Nam sót lại từng nào trái cam?

Bài giải

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Bài 10: Lớp 3A tLong được 65 cây tràm. Lớp 3B trồng được số lượng kilomet gấp hai số kilomet của lớp 3A. Hỏi cả nhì lớp tdragon được bao nhiêu cây tràm?

Tóm tắt

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Bài giải

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


Đáp án Đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

Câu 1: Mức 1: (1 điểm) Khoanh vào giải đáp B

Câu 2: Mức 2: (1 điểm)

a) (0,5 điểm) Khoanh vào câu trả lời C

b) (0,5 điểm) Khoanh vào giải đáp A

Câu 3: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào câu trả lời B

Câu 4: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào đáp án B

Câu 5: Mức 4: (0,5 điểm) Khoanh vào lời giải C

Câu 6: Mức 2: (0,5 điểm) Khoanh vào giải đáp C

PHẦN II: TỰ LUẬN: 5 điểm

Câu 7: Mức 1: (1 điểm), mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm

237 + 355 = 592780 - 24 = 756122 x 3 = 36684 : 4 = 21

Câu 8: Mức 2: (1 điểm), từng phép tính đúng được 0,5 điểm

a) 36 : x = 4

x = 36 : 4

x = 9

b) x x 7 = 70

x = 70 : 7

x = 10

Câu 9: Mức 2: (2 điểm)

Bài giải

Bà đã bán tốt số trái cam là: 0,5đ

225 : 3 = 75 (quả) 0,5đ

Bà còn lại số trái cam là: 0,25đ

225 – 75 = 150 (quả) 0,5đ

Đáp số: 150 quả cam. 0,25đ

Câu 10: Mức 1: 1 điểm

Bài giải

Lớp 3B tdragon được số lượng km tràm là:

65 x 2 = 130 cây tràm

Cả nhị lớp tdragon được số km tràm là:

65 + 130 = 195 cây tràm

Đáp số: 195 cây tràm

Đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh trước câu vấn đáp đúng

Câu 1:

a)

*
của 16 là:… Số cần điền là: (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

b) Chữ số 6 trong số 461 có mức giá trị là: (M1-0,5đ)

A. 600

B. 60

C. 61

D. 46

c) Có 4 con trâu cùng 20 nhỏ trườn. Số trâu bằng một phần mấy số bò? (M3-0,5đ)

A.

*

B.

*


C.

*

D.

*

d) Hình mặt tất cả mấy góc vuông? (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2: Chu vi hình vuông vắn gồm cạnh 5cm là: (M2-0,5đ)

A. 20

B. 25

C. 20cm

D. 25cm

Câu 3. Điền số phù hợp vào chỗ chnóng (M2 – 1đ)

4m 3dm = …….........dm5hm 2dam = ……........m
4580g = …….......kilogam.............g2kilogam 6g = …...............g

Câu 4: Giá trị của biểu thức 65 - 12 × 3 là (M2-0,5đ)

A. 29

B. 159

C. 39

D. 19

Câu 5: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

Đồng hồ nước mặt chỉ:

A. 10 giờ đồng hồ 10 phút

B. 2 giờ 10 phút

C. 10 giờ 2 phút

D. 2 tiếng kỉm 10

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 6. Đặt tính rồi tính: (M1- 2đ)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Câu 7. Tính cực hiếm biểu thức: (M2- 1đ)

468 + 32 x 7 = .......................................

................................................................

584 – 123 x 3 = .....................................

................................................................

Câu 8: Giải bài bác tân oán (M3- 1đ)

Một siêu thị gạo bao gồm 127 kg gạo nếp. Số gạo tẻ vội vàng 3 lần số gạo nếp. Hỏi cửa hàng có toàn bộ bao nhiêu ki - lô - gam cả gạo nếp cùng tẻ?

Câu 9: (M4- 1đ)

Tìm một vài biết rằng giả dụ đem số kia cùng với số nhỏ độc nhất bao gồm 3 chữ số khác nhau thì được 587.

.......................................................................................................

Đáp án Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Mỗi ý khoanh đúng được 0,5đ

a. B b. B c. D d. C

Câu 2. C (0.5đ)


Câu 3. Điền đúng mỗi ý được 0,25đ

Câu 4. A ( 0.5đ)

Câu 5. A ( 1đ)

Phần II. Tự luận

Câu 6. (2đ): Mỗi phxay tính đúng 0,5 đ

Câu 7: (1 điểm)

468 + 32 x 7 = 468 + 224

= 692 (0,25đ)

584 – 123 x 3 = 584 - 369

= 215 (0,25đ)

Câu 8: (1đ)

Một cửa hàng gạo tất cả 127 kilogam gạo nếp. Số gạo tẻ gấp 3 lần số gạo nếp. Hỏi shop bao gồm toàn bộ từng nào ki - lô - gam cả gạo nếp với tẻ?

Số gạo tẻ là:

127 x 3 = 381 kg

Tất cả số gạo nếp với gạo tẻ là:

127 + 381 = 508 kg

Câu 9. (1đ)

Số nhỏ tuyệt nhất bao gồm 3 chữ số khác nhau là 102

Số phải kiếm tìm là: 587 - 102 = 485

Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số bé dại độc nhất vô nhị có 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1010

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Tìm một số trong những biết rằng: nếu bớt số đó đi 4 lần, sau đó thêm 24 thì được 29.

A. 10

B. 20

C. 30

D. 26

Câu 3. Cha 35 tuổi, nhỏ 7 tuổi thì tuổi nhỏ bởi một trong những phần mấy tuổi cha?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. Một hình vuông có chu vi 176m. Số đo cạnh hình vuông vắn kia là

A. 128 m

B. 13 m

C. 44 m

D . 88 m

Câu 5. 526 mm = ... cm ... milimet. Số phù hợp điền vào chỗ chnóng là

A. 52 centimet 6 mm

B. 50 centimet 6 mm

C. 52centimet 60 mm

D. 5cm 6 mm

Câu 6. An bao gồm 7 nhãn vsinh hoạt. Bình tất cả số nhãn vngơi nghỉ vội vàng 5 lần số nhãn vsống của An. Chi tất cả số nhãn vngơi nghỉ gấp gấp đôi số nhãn vsống của Bình. Hỏi Chi có từng nào nhãn vở?

A. 60 nhãn vở

B. 70 nhãn vở

C. 80 nhãn vở

D. 90 nhãn vở

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìm x:

a) x x 5 = 225

b) x : 4 = 121

Câu 2. (2 điểm) Trung tâm Bà Lan cài 640 kg đậu đen, với cài đặt số đỗ xanh bằng

*
số đậu Đen. Hỏi siêu thị thiết lập tất cả từng nào kilogam đậu đen cùng đậu xanh?

Câu 3. (2 điểm) Một mhình họa vườn hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 35m, chiều rộng lớn 20m. Tính chu vi mhình ảnh sân vườn đó?

Câu 4. (1 điểm) Hãy vẽ một hình gồm hai góc vuông, ghi lại kí hiệu góc vuông vào hình vẫn vẽ

Đáp án Đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CBACAB

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìm x:

a) x x 5 = 225

x = 225 : 5

x = 45

b) x : 4 = 121

x = 121 x 4

x = 484

Câu 2. (2 điểm)

Thương hiệu bà Lan download số kg đậu xanh là:


640 : 8 = 80 (kg)

Trung tâm bà Lan mua toàn bộ số kilogam đậu Black với xanh là:

640 + 80 = 720 (kg)

Đáp số: 720 kg

Câu 3. (2 điểm)

Chu vi mhình ảnh vườn là

(35 + 20) x 2 = 110 (m)

Đáp số: 110 m

Câu 4. (1 điểm)

3. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm 2020-2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng và kết thúc tiếp những bài tập sau:

Câu 1: Số chín trăm mười hai viết là:

A. 92

B. 902

C. 912

Câu 2: Cho số nhỏ xíu là 5, số Khủng là 35. Hỏi số béo cấp mấy lần số bé?

A. 8 lần

B. 7 lần

C. 9 lần

Câu 3: Số bé nhỏ tuyệt nhất có 3 chữ số khác biệt là:

A. 102

B. 101

C. 123

Câu 4: Giá trị của biểu thức 840 : (2 + 2) là:

A. 210

B. 220

C. 120

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

533 + 128

728 – 245

172 x 4

798 : 7

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a. 90 : x = 6

b. x : 5 = 83

Bài 3: (2 điểm) Người ta xếp 100 cái bánh vào những hộp, mỗi vỏ hộp bao gồm 5 mẫu. Sau kia xếp các vỏ hộp vào thùng từng thùng 4 hộp. Hỏi có từng nào thùng bánh?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 4: (1 điểm) Xét dục tình những số vào một hình tròn trụ sau rồi điền số thích hợp vào vị trí vết chnóng hỏi?

.....................................................................................................................

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi The War Of Mine, Kinh Nghiệm Chơi Game This War Of Mine

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án C

Câu 2: Đáp án B

Câu 3: Đáp án A

Câu 4: Đáp án A

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1:

533 + 128 = 661

728 – 245 = 483

172 x 4 = 688

798 : 7 = 114

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a. 90 : x = 6

=> x = 90 : 6 = 15

b. x : 5 = 83

x = 83 x 5 = 415

Bài 3:

Có số hộp là: 100 : 5 = trăng tròn (hộp)

Có số thùng bánh là: 20 : 4 = 5 (thùng)

Đáp số: 5 thùng

Bài 4:

Số sinh hoạt ô khổng lồ là hiệu của nhị số sinh sống nhì ô bé dại.

Vậy nên ở ô thiết bị 3 ta có: ? - 24 = 76 => Số cần điền là 76 + 24= 100.

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A.100

B.799

C. 744

D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924

B. 304

C. 6

D. 912

3. 7m 3 centimet = ....... cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Có 750 cuốn sách sách xếp đông đảo vào 5 tủ, từng tủ bao gồm 2 ngnạp năng lượng. Hỏi mỗi ngnạp năng lượng bao gồm từng nào quyển sách, hiểu được mỗi ngnạp năng lượng bao gồm số sách nhỏng nhau?

A. 75 quyển


B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 bé vịt, số con gà nhiều hơn thế số vịt 56 bé. Hỏi số vịt bởi một phần mấy số gà?

A. 1/2

B. 1/9

C. 2/3

D. 1/6

6. Một mẫu bìa hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 25 dm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa đó là từng nào đề – xi – mét?

A. 52dm

B.70cm

C.7dm

D. 70 dm

7. Hình vẽ tiếp sau đây có mấy góc vuông?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. 8 x 7 x = 108 x 7 = 756

x x 7 = 357 => x = 357 : 7 = 51Bài 3:

Số gạo đang buôn bán là: 453 x

*
= 151

Thương hiệu còn lại số kilogam gạo là:

453 - 151 = 302 (kg)

Đáp số: 302 kg.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 3

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số ngay thức thì trước của 130 là:

A. 131

B. 140

C. 129

D. 120

b) Một cái ao hình vuông bao gồm cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông vắn kia là:

A. 24m

B.36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8centimet = …. cm . Số phù hợp đề xuất điền vào địa điểm chấm là:

A. 98

B. 908

C. 980

D . 9080

d) Gấp 7 lkhông nhiều lên 10 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 70 lít

D. 65 lít

Câu 2. Số nhỏ dại tốt nhất gồm 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1111

Câu 3. Nhà em có 24 bé gà. Số vịt nhiều hơn số con gà là 2 bé. Hỏi công ty em tất cả bao nhiêu con vịt?

A. 8 con

B. 10 con

C. 12 con

D. 22 con

Câu 4:

549 + X = 1326

X - 636 = 5618

Bài 5: Lan gồm 6 vỏ hộp kẹo, Lan cho mình 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguim. Hỏi Lan gồm toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Bài giải:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 6: Một cửa hàng nhập về 168 bao mặt đường cùng phân chia phần đa vào 3 kho, sau đó lại nhập tiếp tế mỗi kho 16 bao đường với phân phối không còn số bao mặt đường vào 2 kho. Hỏi cửa hàng đang cung cấp bao nhiêu bao đường?

Bài giải:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 3

Bài 1:

a, Đáp án C

b, Đáp án A

c, Đáp án B

d, Đáp án C

Bài 2: C

Bài 3: D. 26 con

Số con vịt là: 24 + 2= 26 con vịt

Bài 4:

549 + X = 1326 X - 636 = 5618


X = 1326 – 549 X = 5618 + 636

X = 777 X = 6254

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 4

A/ Phần trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng

Câu 1. 0,5đ (M1): Số lớn nhất trong các số: 1345, 1543, 1435, 1354 là:

a. 1345

b. 1435

c. 1354

d. 1543

Câu 2. 0,5đ (M1): Số thích hợp điền vào chỗ chấm sẽ được 7m2centimet = … cm là:

a. 72cm

b. 702cm

c. 720cm

d. 725cm

Câu 3. 0,5đ (M1): Một phần tư (

*
) của 12m là:

a. 48m

b. 3m

c. 16m

d. 8m

Câu 4. 1đ (M1): Phép tính phân chia làm sao tiếp sau đây bao gồm công dụng là 7?

a. 28 : 7

b. 48 : 6

c. 81 : 9

d. 56 : 8

Câu 5. 0,5đ (M2): x : 6 = 3 (dư 2), giá trị của x là:

a. 18

b. 2

c. 20

d. 21

Câu 6: 1đ (M2): Hình mặt có:

a. 3 góc vuông

b. 4 góc vuông

c. 5 góc vuông

d. 6 góc vuông

B/ Phần tự luận

Câu 7: 2đ (M2): Đặt tính rồi tính

235 + 312

692 – 579

128 x 4

168: 6...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 8: 1đ (M3) Tính quý giá của biểu thức:

a) 84 : (23 - 20)

b) 276 + 17 x 3

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 9.2đ( M3) Có 5 thùng sách, mỗi thùng đựng 207 quyển sách, Số sách kia phân chia rất nhiều cho 9 thỏng viện trường học. Hỏi mỗi thỏng viện được phân chia bao nhiêu quyển sách?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 10; 1đ ( M4)

Tìm một số trong những, hiểu được lấy số đó phân chia mang lại 5 thì được thương là 8 và dư là 7

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 4

A/ Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Đáp án d

Câu 2: Đáp án b

Câu 3: Đáp án b

Câu 4: Đáp án d

Câu 5: Đáp án c

Câu 6: Đáp án c

B/ Phần trường đoản cú luận

Câu 7:

235 + 312 = 547

692 – 579 = 113

128 x 4 = 512

168 : 6 = 28

Câu 8:

a) 84 : (23 - 20) = 28

b) 276 + 17 x 3 = 327

Câu 9:

Tổng số sách tất cả trong 5 thùng là:

5 x 207 = 1035 (quyển sách)

Mỗi thỏng viện được chia số cuốn sách là:

1035 : 9 = 115 (quyển sách)

Đáp số: 115 quyển sách

Câu 10:

Điện thoại tư vấn số nên tìm là x.

Theo bài ra ta có:

x = 8 x 5 + 7 = 47

Vậy số phải tìm là 47.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 5

Em khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng( hoặc làm theo yêu cầu)

Câu 1: (M1) (1 điểm)

a. Chữ số 4 trong số 846 có mức giá trị là bao nhiêu?A . 4

B. 40

C. 400

D. 840

b. Giá trị của biểu thức (215 + 31) : 6 là bao nhiêu?

A. 41

B. 40

C. 31

D. 14

Câu 2: (M1) (1 điểm)Trong phnghiền phân chia mang đến 9, số dư lớn số 1 có thể được là số nào?

A. 10

B. 8

C. 7

D. 1

Câu 3: (M2) ) (1 điểm) a. Trên 1 đĩa cân ta để 3 quả cân loại 500g; 200g; 100g. Trên đĩa cơ người ta đặt 4 quả táo thì cân nặng thăng bằng. Hỏi 4 quả táo đó nặng từng nào gam?

A. 500g

B. 800g

C. 600g

D. 700g.

b. 9m 8cm = …. centimet . Số tương thích bắt buộc điền vào khu vực chnóng là số nào?

A. 98

B. 980

C. 908

D . 9080

Câu 4: (M1) (1đ)

a. Hình mặt bao gồm bao nhiêu góc vuông?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

b. Một dòng sảnh hình vuông bao gồm cạnh là 5m. Hỏi chu vi dòng Sảnh đó là bao nhiêu mét?

A. 30m

B. trăng tròn m

C. 15m

D. 10m

Câu 5: (M3) (1đ) Tuổi mẹ là 36 tuổi, Tuổi nhỏ bởi

*
tuổi người mẹ. Hỏi nhỏ từng nào tuổi?

A. 6 tuổi

B. 7 tuổi

C. 8 tuổi

D. 9 tuổi

Câu 6: (M3) (1đ) Một lũ gà tất cả 14 bé, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần phải có tối thiểu bao nhiêu chiếc lồng để nhốt gà?

A. 3 cái

B. 4 cái

C. 5 cái

D. 6 cái

Câu 7 : (M2) (1đ) Đặt tính rồi tính:

487 + 204

660 – 251

124 x 3

847 : 7

Câu 8 : (M2) ( 1 điểm) Tìm x :

a) x + 86 = 144

b) 570 : x = 5

...................................................................................................................

....................................................................................................................

Câu 9: ( M3) (1đ) Bao sản phẩm công nghệ Nhất đựng 104 kg gạo, bao máy Hai đựng được cấp 5 lần bao sản phẩm Nhất. Hỏi cả nhì bao đựng được bao nhiêu ki - lô - gam gạo?

Bài giải

...................................................................................................................

....................................................................................................................

Câu 10: (M4) (1đ) Phnghiền chia bao gồm số phân chia là số lớn nhất gồm một chữ số, tmùi hương là số bé dại tuyệt nhất tất cả nhị chữ số, số dư là số dư lớn số 1 có thể. Tìm số bị phân tách trong phép chia đó.

Bài giải

...................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................