... âm - vần M2 B.Tập làm văn - Kiểu bài: Nói loài -2 - 5điểm 30 phút M2 Trường: ……………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II- LỚP Họ tên HS…………………………………………… Lớp: ……… NĂM HỌC: 20 1 5 -2 016 MÔN: TIẾNG ... (TV2 – Tập 2- trang 107) Mỗi học sinh đọc khoảng 50 tiếng phút B.Đọc thầm làm tập ( điểm) Khoanh câu 1điểm theo thứ tự sau: 1.a ; 2.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn tiếng việt

c ; 3.b ; 4.c ; II Kiểm tra viết ( 10 điểm) Chính tả ( Nghe - ... …………………………………………………………………………………………………………………………… PHẦN I : KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) A Đọc thành tiếng (6 điểm) Bài đọc “Chiếc rễ đa tròn” (TV2 – Tập 2- trang 107) Mỗi học sinh đọc khoảng 50 tiếng/ phút B Đọc thẩm làm tập (4...
*

... M1 - Ki u bài:Kể người thân 5điểm 30 phút M2 B.Tập làm văn Trường: ……………………….……… ĐỀ KI M TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II Họ tên HS …………………………………………………… Lớp: 2B NĂM HỌC: 20 15 - 20 16 MÔN: TIẾNG VIỆT ... …………………………………………………………………………………………………………………………… A KI M TRA ĐỌC I ĐỌC THÀNH TIẾNG (6 điểm): GV cho học sinh bốc thăm đọc PHẦN I : KI M TRA ĐỌC (10 điểm) I Đọc thành tiếng (5 điểm) Bài đọc “Chuyện bầu” (TV2 – Tập 2- tr 116) Mỗi học sinh ... …………………………………………………… Lớp: 2B NĂM HỌC: 20 15 - 20 16 MÔN: TIẾNG VIỆT - THỜI GIAN 70: PHÚT (Không kể thời gian giao đề) Ngày ki m tra: ……… tháng … năm 20 16 Nhận xét thầy cô Điểm mmm ………………………………………………………………………………………………………………………………...
*

... trận câu hỏi đề: Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt cuối năm học lớp TT Chủ đề Văn học Đọc thành tiếng Đọc Mức Mức Cộng 01 0 ,5 01 0 ,5 Số câu Câu số 01 0 ,5 01 A.1 1,0 03 1, 2, 1 ,5 01 B.1 Số ... Khoảng 15 phút) A B.2:Tập làm văn : (3 điểm) Em tả người bạn thân em ( Khoảng 30 phút) A A A A ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP CUỐI NĂM HỌC: 2014 – 20 15 TT ĐÁP ÁN Đọc tốc độ, tiếng, ... Khoảng 30 phút) A A A A ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP CUỐI NĂM HỌC: 2014 – 20 15 TT ĐÁP ÁN Đọc tốc độ, tiếng, từ Ngắt nghỉ dấu ĐIỂM điểm Đọc câu Đọc sai từ đến tiếng Ngắt nghỉ không...
*

*

... III Tập làm văn: 5điểm (Thời gian làm 25 phút) 2- Hãy viết đoạn văn ngắn từ đến câu nói loài mà em thích Gợi ý: + Cây ? Trồng đâu ? + Hình...
*

... THPT B DUY TIấN KIM TRA TUN K II MễN TING ANH 12 Năm học 2010- 2011 Thời gian làm 60 phút gm trang Mã đề 89 2 Read the passage ... THPT B DUY TIấN KIM TRA TUN K II MễN TING ANH 12 Năm học 2010- 2011 Thời gian làm 60 phút gm trang Mã đề 89 3 Choose the best ... THPT B DUY TIấN KIM TRA TUN K II MễN TING ANH 12 Năm học 2010- 2011 Thời gian làm 60 phút gm trang Mã đề 89 4 Choose the best...
... lời cha mẹ (1 điểm) Câu : Ý Chăm (1 điểm) Câu : Đặt câu (1điểm) VD: Bạn Lan ngoan trò giỏi II/ Ki m tra viết: 1.Chính tả: Bài viết không mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày ( điểm) Mỗi lỗi...

Xem thêm: Giới Thiệu Công Ty Mỹ Phẩm Magic Skin Của Nước Nào, Mỹ Phẩm Magic Skin Việt Nam Có Tốt Không


... Gio Linh Phiếu kiểm tra chất lượng II Ngày kiểm tra:Thứ ngày .Tháng năm 20 11 Thời gian: 40 phút ( không kể thời gian giao phiếu) Họ tên: Lớp Môn: Tiếng Việt ( viết) A Chính tả: ( điểm) ... hỏi sau, trả lời viết thành đoạn văn ngắn (từ đến câu) nói vật mà em thích nhất? 1, Đó gì? đâu? 2, Hình dáng vật nào? Có điểm bật? 3, Hoạt động vật có ngộ nghĩnh, đáng yêu? ...
... chấm môn Tiếng việt lớp Phần Đọc thành tiếng (6 điểm) - Đọc tiếng, từ : điểm Đọc sai tiếng đợc 2, 5 điểm Đọc sai tiếng đợc điểm Đọc sai tiếng đợc 1,5 điểm Đọc sai tiếng đợc điểm Đọc sai 10 tiếng ... hè, hoa phợng vĩ nở đỏ rực. Giáo viên coi chấm đề kiểm tra định học II Năm học 20 10 - 20 11 Môn Tiếng Việt- lớp Ngày kiểm tra: tháng năm 20 11 *** Trờng Tiểu học nam hồng kiểm ... đặc điểm bật ? c- Tình cảm em vật nh ? Hớng dẫn chấm kiểm tra định kỳ học kỳ Năm học 20 10 - 20 11 Môn Tiếng Việt lớp * * * I Chính tả ( điểm ) : Bài viết: (4 điểm) - Bài viết không mắc lỗi...
... ĐÁP ÁN BÀI KT TIẾNG VIỆT I Kiểm tra đọc: (5 điểm) 1) Đọc thành tiếng: (1 điểm) 2) Đọc hiểu: (4 điểm) Đọc thầm “Công việc đầu tiên” SGK TV tập II trang 126 Dựa vào nội dung đọc, ... Rải truyền đơn Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: A Câu 6: B Câu 7: B Câu 8: II Kiểm tra viết: (5 điểm) 1) Chính tả (2 điểm) Nghe -viết: Tà áo dài Việt Nam (Từ Áo dài phụ nữ đến áo dài tân thời) ... chỗ chấm câu sau: Tay bê rổ cá bó truyền đơn giắt lưng quần II .Kiểm tra viết: (5 điểm) 1) Chính tả (2 điểm) Nghe -viết: Tà áo dài Việt Nam (Từ Áo dài phụ nữ đến áo dài tân thời) ...
... Câu Giải toán có lời văn M2 Trường: … ………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II - LỚP Họ tên HS: …… …………………………… Lớp: ……… 1,5 NĂM HỌC: 20 1 5 -2 016 MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: 40 PHÚT -2 - Nhận xét ... Nhà bác Năm thu hoạch nhà bác Hùng 140 kg Hỏi nhà bác Năm thu hoạch kilô-gam mận? -4 - ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TOÁN - LỚP 2A Câu 1.(1 điểm - Đọc, viết số 0 ,25 điểm) Câu (1 điểm - Khoanh ... Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Tháng 12 có………ngày - Có……… ngày thứ Câu 7: (1 điểm) Hình vẽ bên có : a,…… hình tam giác...
... ……………………………………………ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II - LỚP Họ tên HS: …………………………………………………… Lớp: ……… NĂM HỌC: 201 5-2 016 MÔN: TIẾNG VIỆT - THỜI GIAN 70: PHÚT (Không kể thời gian giao đề) Ngày kiểm tra: ……… ... trường lớp khu vực nơi em sinh sống…) - Kể theo trình tự diễn biến việc đó, kết ? - Nêu cảm nghĩ em sau làm việc ? ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT- LỚP NĂM HỌC : 2015 - 2016 PHẦN I : KIỂM TRA ... nói việc tập thể dục? PHẦN II KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) Chính tả nghe – viết (4 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết “Ngôi nhà chung” SGK Tiếng Việt 3, tập 2, trang, trang 115 *Bài tập : Điền...
... ĐÁP ÁN : Phần I : A Đọc thành tiếng: (5 điểm) - Đọc tiếng, từ: điểm (Đọc sai tiếng: 1 ,5 điểm; sai tiếng: điểm; sai 3-4 tiếng: 0 ,5 điểm; sai từ tiếng trở lên: điểm) - Ngắt nghỉ dấu câu cụm từ rõ ... đóng góp công sức cho Cách mạng PHẦN II : KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) A Chính tả nghe - viết (5 điểm, 15 – 20 phút ) : Bài "Buổi sáng thành phố Hồ Chí Minh" (TV5 - Tập / Tr.132) Viết đoạn: "Mảng thành ... chấm mức điểm từ 0 ,5 1 1 ,5 5 điểm Cụ thể: - Tả tuý theo yêu cầu văn vật có đủ đầy phần MB, TB, KB : 2 ,5 điểm - Lời văn rõ ràng, mạch lạc, sử dụng dấu câu hợp lí, chỗ: điểm - Biết sử dụng có...
Từ khóa: đề kiểm tra cuối kì ii môn tiếng việt lớp 5đề thi học kì ii môn tiếng việt lớp 5đề thi học kì ii môn tiếng việt lớp 4đề thi học kì ii môn tiếng việt lớp 1đề thi học kì ii môn tiếng việt lớp 3đề thi cuối kì ii môn tiếng việt lớp 5 theo chuẩn kiến thứcđề thi cuối kì ii môn tiếng việt lớp 5 theo chuẩn kiến thức 2015đề thi cuối kì ii môn tiếng việt lớp 5đề thi giữa kì ii môn tiếng việt lớp 1đề thi giữa kì ii môn tiếng việt lớp 5đề thi học kì 1 môn tiếng việt lớp 2đề thi cuối kì 1 môn tiếng việt lớp 2giao an de kiem tra 15 phut tiet 45 mon tieng anh lop 6đề kiểm tra 1 tiết số 1 môn tiếng anh lop 12 koc kỳ 2đề kiểm tra tiếng việt lớp 7 có ma trậnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8