GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC CAO HỌC CAO HỌC NCKH NCKH K.THÍ & ĐBCL K.THÍ & ĐBCL CB-GV CB-GV Công cụ SINH VIÊN SINH VIÊN Tạp chí Tạp chí Media Media

Bạn đang xem: Đại học tài chính kế toán ở đâu

GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC CAO HỌC NCKH K.THÍ & ĐBCL CB-GV Công cụ SINH VIÊN Tạp chí Media
*

*

*

*

*

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt vào Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021

Ngày 15 tháng 11 năm 2021

Trường Đại học Tài chính - Kế toán đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và khai giảng các khóa đào tạo

Xem thêm: Công Thức Tính Dòng Điện Xoay Chiều, Dòng Điện Xoay Chiều 3 Pha Là Gì

Ngày 15 tháng 11 năm 2021

Trường Đại học Tài chính - Kế toán đồng chủ trì Hội thảo quốc tế “Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững (FASPS 3)”

Ngày 11 tháng 11 năm 2021

Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán nhận danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Tỉnh

Ngày 26 tháng 10 năm 2021

Hội nghị Tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

Ngày 11 tháng 10 năm 2021

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Như Mai bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh

Ngày 12 tháng 08 năm 2021

Chi bộ Khoa Hệ thống thông tin quản lý tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới

Ngày 10 tháng 08 năm 2021

Công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Ngày 09 tháng 08 năm 2021

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức Hội thảo khoa học “Quản trị doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”

Trường Đại học Tài chính Kế toán là cơ sở đào tạo công lập thuộc Bộ Tài chính nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học, sau đại học trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - tiền tệ, kế toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý, tiếng Anh, luật kinh tế; thực hiện nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực kinh tế - tài chính - kế toán phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và phạm vi cả nước nói chung.


Kế hoạch Tổ chức hội thảo quốc tế "Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững (FASPS3)"