ảNH HƯởNG CủA THờI Vụ ĐếN SINH TRƯởNG Và NĂNG SUấT CHấT XANH CủA CÂY ĐậU BIếC (Clitoria ternatea L.) TRONG ĐIềU KIệN Vụ ĐÔNG TạI GIA LÂM - Hà NộI


... 10,37b 5,00c 0,58 2,90 3.5. ảnh hởng của thời vụ đến năng suất chất xanh của cây đậu biếc Năng suất chất xanh l mục tiêu hng đầu đợc đặt ra khi gieo trồng cây phân xanh. Vì vậy, nó l chỉ tiêu ... quả của cây phân xanh v cây thức ăn gia súc bởi năng suất chất xanh cng lớn thì hiệu quả cng cao. ở mức ý nghĩa 5%, thời vụ gieo trồng đậu biếc khác nhau có ảnh hởng khác nhau đến năng suất ... sinh đặc biệt quan trọng để đánh giá khả năng sinh trởng, lm cơ sở cho việc xác định mật độ trồng hợp đối với cây trồng nói chung v cây phân xanh nói riêng. Đậu biếc l cây phân xanh, cây...

Bạn đang xem: Công thức tính năng suất lý thuyết lúa


*

Phân lập một số chủng vi khuẩn lam cố định nitơ trên đát chua mặn và nghiên cứu ảnh hưởng của chúng lên sinh trưởng, phát triển, năng suất thu hoạch của giống lúa mộc tuyền ở xã hải châu huyện tĩnh gia


*

Báo cáo " Ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng và năng suất chất xanh của cây đậu biếc (Clitoria ternatea L.) trong điều kiện vụ đông tại Gia Lâm - Hà Nội " ppt


... 10,37b 5,00c 0,58 2,90 3.5. ảnh hởng của thời vụ đến năng suất chất xanh của cây đậu biếc Năng suất chất xanh l mục tiêu hng đầu đợc đặt ra khi gieo trồng cây phân xanh. Vì vậy, nó l chỉ tiêu ... quả của cây phân xanh v cây thức ăn gia súc bởi năng suất chất xanh cng lớn thì hiệu quả cng cao. ở mức ý nghĩa 5%, thời vụ gieo trồng đậu biếc khác nhau có ảnh hởng khác nhau đến năng suất ... sinh đặc biệt quan trọng để đánh giá khả năng sinh trởng, lm cơ sở cho việc xác định mật độ trồng hợp đối với cây trồng nói chung v cây phân xanh nói riêng. Đậu biếc l cây phân xanh, cây...

Xem thêm: Tải Game Đua Xe Offline Hay Nhất Cho Android, Top 50 Game Đua Xe Offline Pc Nhẹ Mà Hay Nhất


*

nghiên cứu ảnh hưởng của việc bón các chất dinh dưỡng ca, mg,s,si đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng sản phẩm của cây lúa trên đất bạc màu ở vĩnh phúc


*

luận văn: ĐÁNH GIÁ VỀ THÀNH PHẦN LOÀI, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA TẬP ĐOÀN CÂY THỨC ĂN GIA SÚC HUYỆN YÊN SƠN - TỈNH TUYÊN QUANG pptx


... Sản lượng lương thực đạt trên 71.000 tấn, năng suất lúa bình quân đạt trên 59 tạ/ha (năng suất lúa lai đạt trên 63 tạ/ha) và trồng 2.468,3 ha ngô, năng suất bình quân đạt 45,9 tạ/ ha. Về chăn ... Thành phần loài, năng suất, diện tích cỏ trồng trên địa bàn huyện Bảng 4.5. Thống kê diện tích, năng suất, sản lượng của một số cây trồng khác có thể làm thức ăn gia súc năm 2008 của toàn huyện. ... vài loài khác năng suất rất thấp <11>. - Thành phần hoá học của thực vật: Giá trị dinh dưỡng của các loài cây cỏ quan hệ mật thiết với thành phần hoá học của nó và với hàm lượng của các chất...
*

Luận văn: ĐÁNH GIÁ VỀ THÀNH PHẦN LOÀI, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA TẬP ĐOÀN CÂY THỨC ĂN GIA SÚC HUYỆN YÊN SƠN - TỈNH TUYÊN QUANG docx


... Sản lượng lương thực đạt trên 71.000 tấn, năng suất lúa bình quân đạt trên 59 tạ/ha (năng suất lúa lai đạt trên 63 tạ/ha) và trồng 2.468,3 ha ngô, năng suất bình quân đạt 45,9 tạ/ ha. Về chăn ... 71 4.2. Thành phần loài, năng suất cây và cỏ trồng làm thức ăn gia súc 76 4.2.1. Thành phần loài, năng suất cỏ trồng 76 4.2.2. Thành phần loài, năng suất các loài cây trồng khác được sử ... tốt, thoát nước. Năng suất chất xanh của ngô thường thay đổi tuỳ theo mục đích sử dụng và mật độ gieo trồng. Nếu thu hoạch làm thức ăn xanh sau 40 -50 ngày cho năng suất chất xanh của ngô thường...