Công thức tính diện tích S bao quanh, diện tích S toàn phần và thể tích hình hộp chữ nhật là hầu hết kiến thức đã làm được học tập từ bỏ thời trung học. Đây là hồ hết kỹ năng đặc biệt quan trọng áp dụng được vào thực tiễn cuộc sống nhỏng tính diện tích S mẫu vỏ hộp, mẫu thùng xốp để đựng đồ,… Bài viết này đã ra mắt đầy đủ cho bạn những công thức tính diện tích S, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là hình không gian bao gồm 6 mặt mọi là phần đa hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật gồm 6 khía cạnh, 8 đỉnh, 12 cạnh. Hai khía cạnh đối lập nhau được coi là hai dưới đáy của hình vỏ hộp chữ nhật, những khía cạnh còn lại điện thoại tư vấn là mặt mặt.


*

2. Công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

– Công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích bao bọc hình hộp chữ nhật bởi tổng diện tích 4 mặt bên của hình (trừ 2 phương diện đáy).

Công thức: Diện tích bao phủ hình vỏ hộp chữ nhật được bằng tích của chu vi mặt đáy cùng độ cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật.

+ h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, biết chiều dài 20 m, chiều rộng lớn 7 m, chiều cao 10 m.

Giải:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 mét vuông.

*

– Công thức tính diện tích S toàn phần

Công thức: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bởi tổng diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật với 2 phương diện còn sót lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật.

Sxq: Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

+ a: Chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

Xem thêm: Netflix Cho Biết “ Bạn Đã Thử Quá Nhiều Mã, Bạn Đã Thử Nhập Quá Nhiều Mã

*

Ví dụ: Một chiếc thùng hình chữ nhật bao gồm chiều cao là 3 centimet, chiều nhiều năm là 5,4 centimet, chiều rộng là 2 cm. Tính diện tích toàn phần của cái thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cmét vuông.

*

3. Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không gian nhưng hình chiếm.

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được tính bằng tích của diện tích đáy cùng độ cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

c: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 9 centimet, chiều rộng 5 cm cùng chiều cao 6 cm.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để làm rõ hơn về thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, mời chúng ta tham khảo bài bác viết Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật gồm ví dụ tương đối đầy đủ, cụ thể.

4. Công thức tính đường chéo hình hộp chữ nhật

Đường chéo cánh của hình hộp chữ nhật gồm độ nhiều năm bằng nhau.

*

Trong đó:

D: đường chéo hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính con đường chéo cánh hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 10cm, chiều rộng lớn 6cm cùng độ cao 15centimet.

*


Hy vọng rằng cùng với các phương pháp tính diện tích S xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật. Cảm ơn chúng ta đã theo dõi.

Từ khóa search kiếm:

diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích S bao bọc hình hộp chữ nhậttính diện tích bao bọc hình hộp chữ nhậttính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtmuốn tính diện tích S bao quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích hình hộp chữ nhậttính diện tích S toàn phần của hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung quanhphương pháp tính diện tích S bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích S hình hôp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S bao phủ hình vỏ hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích S hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích S toàn phầnbí quyết tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích xung quanhcông thức diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần hình chữ nhậttính diện tích toàn phầndiện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậts toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích S toàn phầnmuốn tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích S bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích S bao quanh hình hộpcách làm diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích bao phủ và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích S toàn phần hình chữ nhậtdiện tích bao quanh diện tích S toàn phầndiện tích S bao bọc của hình chữ nhậtphương pháp tính diện tích hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần hình hộphy vọng tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích bao quanh hình chữ nhậtdiện tích xung quanh là gìao ước tính diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhậttính diện tích S bao bọc hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinch hop chu nhatcông thức tính diện tích S bao bọc hình hộphình hộp chữ nhậtcách làm tính dt bao phủ hình hộp chữ nhậtcách tính s toàn phần của hình hộp chữ nhậtcách làm tính diện tích xung quanhdiện tích S bao phủ diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật