*Bạn đang xem: Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư


*

*

*

quý khách hàng sẽ tìm kiếm nhằm gọi ý nghĩa sâu sắc của tự khóa chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị clỗi phật giáo. Ý nghĩa của tự chư ác mạc tác, chúng thiện tại phụng hành, trường đoản cú tịnh kỳ ý, thị chư phật giáo theo Tự điển Phật học như sau:
Xem thêm: Rôbinsơn Ngoài Đảo Hoang Việt Hóa, Phá Đảo Game Robinson 1 Mình Trên Đảo Hoang

chỏng ác mạc tác, bọn chúng thiện phụng hành, từ tịnh kỳ ý, thị chư phật giáo hiện đang có nghĩa là:

(A) Trong Kinc A Hàm, Phật dạy: “Không có tác dụng hồ hết vấn đề ác, chỉ có tác dụng phần đông việc lành, giữ trung tâm ý trong trắng, đó lời chư Phật dạy.” Biển pháp rộng lớn cũng trường đoản cú tư câu kệ nầy cơ mà ra—In the Agama Sutra, the Buddha taught: “Do not commit wrongs, devoutly practice all kinds of good, purify the mind, that"s Buddhism” or “To vày no evil, khổng lồ vì chưng only good, to lớn purify the will, is the doctrine of all Buddhas.” These four sentences are said khổng lồ include all the Buddha-teaching. (B) Những lời Phật dạy vào Kinc Pháp Cú—The Buddha"s teachings in the Dharmapada Sutra: 1) Người trí hãy bắt buộc tách vứt hắc pháp (ác pháp) nhưng tu tập bạch pháp (thiện tại pháp), xa mái ấm gia đình nhỏ dại nhỏ, xuất gia sống độc thân theo pháp tắc Sa-môn—A wise man should abandon the way of woeful states và follows the bright way. He should go from his home to lớn the homeless state và live sầu in accordance with the rules for Sramanas (Dharmapadomain authority 87). 2) Người trí buộc phải gột sạch sẽ phần đông điều cấu uế trong lòng, hãy cầu loại vui Chánh pháp, xa lìa ngũ dục mà lại chứng Niết bàn—A wise man should purge himself from all the impurities of the mind, give up sensual pleasures, & seek great delight in Nirvana (Dharmapada 88). 3) Người như thế nào thường bao gồm chổ chính giữa tu tập các phnghiền giác bỏ ra, xa lìa tánh ráng chấp, tránh quăng quật trung ương lây lan ái, diệt không còn những phiền đức não để trsinh hoạt phải sáng suốt, thì đã giải thoát và triệu chứng đắc Niết bàn tức thì vào đời hiện tại—Those whose minds are well-trained & well-perfected in the seven factors of enlightenment, who give up of grasping, abandon defiled minds, và eradicate all afflictions. They are shinning ones & have completely liberated và attained Nirvamãng cầu even in this world (Dharmapada 89).

Trên đó là ý nghĩa của trường đoản cú chư ác mạc tác, chúng thiện tại phụng hành, từ tịnh kỳ ý, thị chỏng phật giáo trong hệ thống Tự điển Phật học online vày Cổng Thông tin Phật giáo toàn quốc cung ứng. Các tự khóa không giống về Phật học trên khối hệ thống sẽ tiến hành liên tục update.


Cảm ơn bạn sẽ truy vấn Tự điển Phật học online bên trên trang đơn vị.

quý khách cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm các từ bỏ khóa Phật học khác có thuộc ký trường đoản cú khớp ứng bên trên Tự điển Phật học online: