Mail Exchange 2016- Mục lục:Phần 2:Ở phần trước họ đang xây đắp thành công Active Directory và những dịch vụ khác bên trên windows server 2012R2. Phần này chúng ta sẽ xây dựng khối hệ thống mail server nhằm những nhân viên trong cty rất có thể gửi và thừa nhận mail.Bài lab này sẽ biểu thị công việc thiết lập Micosoft Exchange Server 2016. Đây là mô hình bài lab chúng ta vẫn xúc tiến.

Bạn đang xem: Cấu hình mail server trên windows server 2016

Bạn đã xem: Cấu hình mail VPS bên trên windows hệ thống 2016


*

Domain ControllerOperating SystemWindows Server 2012 R2
Forest Functional LevelWindows Server 2012 R2
Domain Functional LevelWindows Server 2012 R2
Exchange Server 2016Operating SystemWindows Server 2012 R2
Installed RoleMailbox Role
ComponentOperating System
Mailbox và Edge Server RoleWindows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
Windows Server 2012 Standard or DatacenterWindows Server vNextManagement ToolsWindows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
Windows Server 2012 Standard or Datacenter64-bit edition of Windows 8.1
1 Chuẩn bị Active Directory nhằm thiết đặt Exchange năm nhâm thìn
- Để cài đặt bất kì version Exchange Server anof họ phần đông đề xuất sẵn sàng trên môi trường xung quanh Active sầu Directory để tại vị Exchange Server.- Trước Khi thông số kỹ thuật chuyển đổi bên trên Active sầu Directory chúng ta bắt buộc Backup Active Directory trước. Mình đang snapshot server Active Directory.
*

*

- Kiểm tra timezone cùng NTP bên trên Active sầu Directory đảm bảo thời gian bên trên VPS Active sầu Directory chạy chính xác.
*

*

- Download với thiết lập Microsoft .Net Framework 4.5. - Mngơi nghỉ Windows PowerShell để setup “Remote Tools Administration Pack”.Install-WindowsFeature RSAT-ADDS
- Sử dụng Windows PowerShell và truy vấn vào tlỗi mục thiết đặt Exchange để thiết lập một số trong những những hiểu biết lúc cài đặt Exchange.

Xem thêm: Download Pro Evolution Soccer 2018 Full Cpy, Pes 2018 Cpy Crack 1


- Chạy những lệnh sau nhằm áp dụng Schema Admins group và Enterprise Admins group.- Extend Active Directory Schema:Setup.exe cộ /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
- Prepare Active sầu DirectorySetup.exe pháo /PrepareAD /OrganizationName:”” /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
- Theo Microsoft thì tránh việc thiết đặt Mail Exchange năm nhâm thìn trên Domain Controller nhưng bắt buộc mua để lên trên một server thành viên domain name. Cấu hình DNS suffix với join tên miền mang lại server thiết lập exchange này.
- Cài đặt các nguyên tố của Windows để cài đặt Exchange năm 2016.Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WXiaoMi MI, Windows-Identity-Foundation
- Download cùng cài đặt thêm các hào kiệt không giống.http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=518380http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkId=258269