Word cho tudaimynhan.vn 365 Outlook đến tudaimynhan.vn 365 Word 2021 Outlook 2021 Word 2019 Outlook 2019 Word năm nhâm thìn Outlook 2016 Word 2013 Outlook 2013 Word 2010 Outlook 2010 Word 2007 Outlook 2007 Word Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Xóa ô, cột hoặc sản phẩm trong bảng Word bằng thực đơn con chuột yêu cầu.

Nếu bạn muốn xóa toàn bộ bảng, xem mục Xóa bảng.

Bạn đang xem: Cách xóa ô trong word 2007


Bấm con chuột nên vào ô, sản phẩm hoặc cột trong bảng bạn có nhu cầu xóa.

Trên Thanh hao lao lý Mini, bấm Xóa.

*

Chọn Xóa Ô, Xóa Cột hoặc Xóa Hàng.


Mẹo: quý khách hàng có thể xóa câu chữ của sản phẩm hoặc cột nghỉ ngơi bảng nhưng ko xóa kết cấu bảng. Để thực hiện thao tác làm việc này, chọn hàng hoặc cột, rồi nhấn phím Delete.

Xem thêm: Có Nên Cập Nhật Ios 10 - Lý Do Nên Và Không Nên Cập Nhật Ios 15


Bấm chuột nên vào ô, sản phẩm hoặc cột vào bảng bạn có nhu cầu xóa.

Trên thực đơn, nhấn vào Xóa Ô.

Để xóa một ô, chọn Dịch gửi ô sang trọng trái hoặc Dịch gửi ô lên.

Để xóa hàng, nhấp chuột Xóa toàn bộ hàng.

Để xóa cột, nhấp chuột Xóa toàn thể cột.


Mẹo: Quý khách hàng hoàn toàn có thể xóa văn bản của mặt hàng hoặc cột mà lại ko xóa cấu trúc bảng. Để tiến hành thao tác làm việc này, lựa chọn sản phẩm hoặc cột, rồi dìm phím Delete.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)