Tổng hợp Ứng dụng Vay tiền online từ 500k10 triệu chỉ cần CMND -> tại đây
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Thẻ Ngân mặt hàng rút tiền

Bước 2: Chọn ngân hàng nhiều người đang áp dụng, sửa tên công ty thẻ nếu khách hàng yêu cầu, điền mã số thẻ (dãy số được ấn xung quanh trước thẻ), điền tháng/năm sử dụng (có bên trên thẻ). Nhập chấm dứt bạn nhấp vào Thêm mới.

Bài viết liên quan