Động từ tiếng Pháp là gì? Làm thế nào để phân biệt chúng? Và cách chia các động từ tiếng Pháp ở thì hiện tại ra sao? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này của tudaimynhan.vn nhé!


Động từ tiếng Pháp là gì?

Động từ trong tiếng Pháp hay còn gọi là Verbelà những từ dùng để chỉ hành động, trạng thái của sự vật, sự việc như chanter (hát), avoir (có/sở hữu), pleuvoir (mưa)…

Động từ tiếng Pháp được cấu tạo gồm: Radical và Terminaison (Thân từ – Hậu tố). Thân từ mang ý nghĩa của động từ. Hậu tố sẽ phụ thuộc vào ngôi, thì, thể….

VD: Je jouerai de la guitare. (Tạm dịch: Tôi sẽ chơi ghi-ta).

Trong đó, thân từ “jouer” nghĩa là chơi. Hậu tố “-ai” để chì thì Tương lai chia ở ngôi thứ nhất số ít (Je), thức trần thuật (L’indicatif).

Bạn đang xem: Cách chia động từ tiếng pháp

*
*
*
Cách chia các động từ tiếng Pháp

Cách chia động từ nhóm I

Bước 1: Bỏ đuôi “-ER” của động từ. Bước 2: Lần lượt thêm vào các ngôi các đuôi tương ứng:Je + -eTu + -esIl/Elle + -eNous + -onsVous + -ezIls/Elles + -ent

VD: Động từ Parler (nói) ta chia như sau:Je parle Tu parlesIl/Elle parleNous parlonsVous parlezIls/Elles parlent.

Cách chia động từ nhóm II

Bước 1: Bỏ đuôi “-IR” của động từ.Bước 2: Lần lượt thêm vào các ngôi các đuôi tương ứng:Je + -isTu + -isIl/Elle + -itNous + -issonsVous + -issezIls/Elles + -issent

VD: Động từ Finir (kết thúc) ta chia như sau:Je finisTu finisIl/Elle finitNous finissonsVous finissezIls/Elles finissent.

Cách chia động từ nhóm III

Đối với động từ tiếng Pháp nhóm III, ta không có quy tắc chung cho tất cả các động từ. Mà đối với mỗi động từ/nhóm động từ ta sẽ có cách chia khác nhau.

Đối với động từ kết thúc bằng đuôi “-DRE”Bước 1: Bỏ đuôi “-DRE” của động từ.Bước 2: Lần lượt thêm vào các ngôi các đuôi tương ứng:Je + -dsTu + -dsIl/Elle + -dNous + -onsVous + -ezIls/Elles + -ent

VD: Động từ Vendre (bán) ta chia như sau:Je vendsTu vendsIl/Elle vendNous vendonsVous vendezIls/Elles vendent.

LƯU Ý: Có một vài ngoại lệ đối với một số động từ như sau:

Động từ Prendre (lấy/nhận…) sẽ có sự thay đổi khi chia ở hiện tại các ngôi: Nous prenons, Vous prenez, Ils/Ellesprennent.Động từ Coudre (khâu/may) sẽ có sự thay đổi khi chia ở hiện tại các ngôi: Nous cousons, Vous cousez, Ils/Elles cousent.Đối với động từ kết thúc bằng đuôi “-TRE”Bước 1: Bỏ đuôi “-TRE” của động từ.Bước 2: Lần lượt thêm vào các ngôi các đuôi tương ứng:Je + -tsTu + -tsIl/Elle + -tNous + -tonsVous + -tezIls/Elles + -tent

VD: Động từ Mettre (đặt/để…) ta chia như sau:Je metsTu metsIl/Elle metNous mettonsVous mettezIls/Elles mettent.

Xem thêm: Outlook 2013 Không Nhận Được Mail Mới Nhất 2020, Cách Khắc Phục Lỗi Outlook Không Nhận Được Mail

Đối với động từ kết thúc bằng đuôi “-EINDRE/-AINDRE/-OINDRE”

Đối với các động từ tiếng Pháp nhóm III có kết thúc các đuôi như trên, ta sẽ có cách chia như sau:

Bước 1: Bỏ đuôi của động từ. Bước 2: Lần lượt thêm vào các ngôi các đuôi tương ứng:Đối với động từ kết thúc bằng đuôi -EINDRE, ta có:Je + -einsTu + -einsIl/Elle + -eintNous + -eignonsVous + -eignezIls/Elles + -eignentĐối với động từ kết thúc bằng đuôi -AINDRE, ta có:Je + -ainsTu + -ainsIl/Elle + -aintNous + -aignonsVous + -aignezIls/Elles + -aignentĐối với động từ kết thúc bằng đuôi -OINDRE, ta có:Je + -oinsTu + -oinsIl/Elle + -ointNous + -oignonsVous + -oignezIls/Elles + -oignentMột số động từ nhóm III phổ biến

Động từ Être (thì/là/ở) ta chia như sau: Je suisTu esIl/Elle estNous sommesVous êtesIls/Elles sont.

Động từ Avoir (có) ta chia như sau:J’aiTu asIl/Elle aNous avonsVous avezIls/Elles ont.

Động từ Aller (đi) ta chia như sau:Je vaisTu vasIl/Elle vaNous allonsVous allezIls/Elles vont.

Động từ Faire (làm) ta chia như sau:Je faisTu faisIl/Elle faitNous faisonsVous faisezIls/Elles font.

Trên đây là các cách phân biệt động từ tiếng Pháp và cách chia của mỗi động từ. Để nhớ được cách chia này, bạn hãy học thuộc lý thuyết nền và làm thật nhiều bài tập chia động từ nhé.