Nội dung Text: Ttiết minc đồ án Kết cấu khối bê tông 1: Tính toán thù cốt thxay cho sàn sườn toàn khối hận phiên bản dầm

Mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm thuyết minc thiết bị án Kết cấu bê tông cốt thép 1 “Tính toán thù cốt thnghiền đến sàn sườn toàn khối bản dầm” sau đây nhằm thâu tóm được rất nhiều văn bản về trải đời trang bị án tính tân oán cốt thnghiền mang lại sàn sườn toàn kân hận bạn dạng dầm, các số liệu tính tân oán, tính tân oán và kết quả. Với chúng ta đang học chăm ngành Kiến trúc – Xây dựng thì đây là tài liệu xem thêm hữu ích.

Bạn đang xem: Thuyet minh

*Ghi chú: Có 2 link nhằm tải luận văn uống report bản vẽ xây dựng tạo, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng liên kết 2 nhằm cài đặt tư liệu về sản phẩm nhé!Download tài liệu Tmáu minh đồ gia dụng án Kết cấu bê tông cốt thép 1: Tính toán cốt thép đến sàn sườn toàn khối hận bạn dạng dầm File Word, PDF về máy


*

Ttiết minch thứ án Kết cấu khối bê tông 1: Tính tân oán cốt thép đến sàn sườn toàn kân hận bạn dạng dầm
Mô tả tài liệu
Nội dung Text: Ttiết minc thiết bị án Kết cấu bê tông cốt thép 1: Tính toán cốt thxay đến sàn sườn toàn khối hận bạn dạng dầm
Trường đại học Trà Vinch Đồ án kết cấu bê tông cốt thxay 1 MỤC LỤC

3.1.5.3 Moment lớn duy nhất ở nhịp giữa và gối giữa:……………………. 07

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Pmùi hương Trang 1 Trường đại học Trà Vinc Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 13.1.6 tính cốt thép………………………………………………………………….. ……… 08

3.1.6.1 Tính cốt thép chịu lực:………………………………………………… 08

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Phương thơm Trang 2 Trường đại học Trà Vinch Đồ án kết cấu bê tông cốt thnghiền 13.3.3 Xác định nội lực:…………………………………………………… 25 3.3.3.1 Các trường hợp đặt tải:………………………………………. 25 3.3.3.2 Biểu đồ bao moment:…………………………………………. 253.3.4 Tính cốt thép:………………………………………………………. 31 3.3.4.1 Cốt dọc:……………………………………………………… 31 3.3.4.2 Cốt ngang:……………………………………………………. 33 3.3.4.3 Cốt treo:……………………………………………………… 35 3.3.4.4 Kiểm tra khả năng chịu lực của dầm:………………………… 35

3.4 BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP:…………………………….. 38PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO:………………………………………….. 39

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1

TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO SÀN SƯỜN TOÀN KHỐI BẢN DẦM

DVHD: Nguyễn Thành Công SVTH : Thái Thanh Phương

MSSV : 131713015

Lớp : DB13XD04

Mã đề : ACB

1. Yêu cầu đồ án.

1.1 Sơ đồ mặt bằng sàn:

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Phương Trang 3 Trường đại học Trà Vinch Đồ án kết cấu bê tông cốt thxay 1

1.2 Yêu cầu:

­ Tính toán cốt thép cho sàn sườn toàn khối bản dầm.

­ Tính toán cốt thép dầm phụ.

­ Tính toán cốt thép dầm bao gồm.

­ Thuyết minh (1 quyển A4).

­ Bản vẽ A1.

2. Các số liệu tính tân oán.

­ Chiều dài L1 = 2,2 (m).

­ Chiều dài L2 = 5,4 (m).

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Phương Trang 4 Trường đại học Trà Vinc Đồ án kết cấu bê tông cốt thnghiền 1 ­ Tải trọng tạm thời Pc = 3 (kN/m2).

­ Hệ số vượt tải np = 1,2.

­ Bê tông có cấp độ bền B15, Rb = 8,5 (MPa), Rbt = 0,75( MPa), γbt = 1.

­ Cốt thép bản và thép đai dầm dùng thép CI, Rs = 225 (MPa), 

Rsw = 175 (MPa).

­ Cốt thép dọc trong dầm dùng thép CII, Rs = 280 (MPa).

Bảng tổng hợp số liệu tính toán:

Cốt thép Pc Bê tông Cốt  Sàn Cốt đai L1 (m) L2 (m) (kN/m2 np BT 15 dọc  d≤10 d≤10  ) MPa d≥10  (MPa) (MPa)  (MPa) Rb=8,5  2,2 5,4 3 1,2 Rbt=0,75 Rs=225 Rsw=175 Rs=280 γbt=1 Các lớp cấu tạo sàn như sau:

Lớp cấu sản xuất Khối lượng Hệ số vượt  Chiều dày δ i (m) sàn riêng γ i (kN/m3) tải γ f,iGạch Ceramic 0,010 20 1,2Vữa lót 0,030 18 1,1Bê tông cốt thxay 0,080 25 1,1Vữa trát 0,015 18 1,1

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Phương Trang 5 Trường đại học Trà Vinh Đồ án kết cấu bê tông cốt thxay 13. Tính toán và kết quả.

3.1 Bản sàn.

3.1.1 Phân loại sàn:

Xét tỷ số hai cạnh ô phiên bản nên bản thuộc loại bản dầm, bản làm bài toán một phương theo cạnh nthêm.

Xem thêm: Cách Căn Đều Ô Trong Word Bằng Nhau, Các Cách Căn Giữa Ô Trong Bảng Trên Word

3.1.2 Chọn sơ bộ kích thước tiết diện các cấu kiện:

3.1.2.1 Xác định sơ bộ chiều dày của bản sàn:

Trong đó:

­ Hs chiều dày bản sàn.

­ m – hệ số phụ thuộc vào loại bạn dạng.

­ Bản loại dầm làm việc một phương nên có m = (30 35) chọn m = 33

­ D – hệ số phụ thuộc vào tải trọng D = ( 0.8 1.4 ) chọn D = 1,2.

­ hmin = 60 mm chiều dày tối thiểu của bản sàn trong nhà dân dụng.

Vậy chọn hs = 0,08 ( m ) = 80 (mm).

3.1.2.2 Xác định sơ bộ tiết diện của dầm phụ:

Vậy chọn hdp = 0,35 ( m ) = 350 (mm).

Vậy Chọn bdp = 0,2 ( m ) = 200 (mm).

3.1.2.3 Xác định sơ bộ tiết diện của dầm chính:

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Pmùi hương Trang 6 Trường đại học Trà Vinc Đồ án kết cấu bê tông cốt thxay 1

Vậy chọn hdc = 0,60 ( m ) = 600 (mm).

Vậy chọn bdc = 0,2 ( m ) = 200 (mm).

3.1.3 Sơ đồ tính:

Tải trọng truyền theo phương cạnh ngắn ( L 1 ), nên khi tính tân oán, ta cắt bản thành dải có bề rộng bằng 1 ( m ), theo phương vuông góc với dầm phụ nhằm xác định nội lực và tính toán cốt thép theo phương cạnh nthêm. Xem bản như một dầm liên tục nhiều nhịp, gối tựa là các dầm bao quanh và cột.

­ Phương cạnh dài L2, chỉ đặt cốt thép phân bố.

­ Bản sàn được tính theo sơ vật khớp dẻo, nhịp tính toán lấy theo mép gối tựa:

+ Đối với nhịp biên

+ Đối với nhịp giữa

L0g = L1 ­ bdp = 2,2 – 0,2 = 2,0 ( m ).

3.1.4 Xác định tải trọng:

3.1.4.1 Tĩnh tải:

Khối lượng Lớp cấu chế tác Chiều dày δ i Hệ số thừa Trị tính toán thù riêng γ i  sàn (m) tải γ f,i gs (kN/m2) (kN/m3)

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Pmùi hương Trang 7 Trường đại học Trà Vinc Đồ án kết cấu bê tông cốt thxay 1Gạch bông 0,010 trăng tròn 1,2 0,24Vữa lót 0,030 18 1,1 0,594Bê tông cốt  0,080 25 1,1 2,2thépVữa trát 0,015 18 1,1 0,297 Tổng cùng 3,331

3.1.4.2 Hoạt tải:

­ Hoạt tải tính toán

3.1.4.3 Tổng tải

­ Tải trọng toàn phần

­ Tổng tải tác dụng lên bản sàn ứng với dãi bản có chiều rộng b = 1m

3.1.5 Xác định nội lực.

3.1.5.1 Momen lớn nhất ở nhịp biên:

3.1.5.2 Moment lớn nhất ở gối thứ hai:

3.1.5.3 Moment lớn nhất ở nhịp giữa và gối giữa:

Ps

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Pmùi hương Trang 8 Trường đại học Trà Vinch Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1

 3.1.6 tính cốt thnghiền.

3.1.6.1 Tính cốt thép chịu lực:

­ Từ các giá trị momen ở nhịp và ở gối tính cốt thép, giả thiết chọn a = 0,015 m. Tính cốt thép theo các công thức sau:

­ Chiều cao làm việc của bê tông: h0 = hs – a = 0,08 – 0,015 = 0,065 (m).

3.1.6.1.1 Nhịp biên, gối thứ 2:

μmin = 0,05%

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Phương thơm Trang 9 Trường đại học Trà Vinc Đồ án kết cấu bê tông cốt thnghiền 1 .

3.1.6.1.2 Nhịp thân, gối giữa:

μmin = 0,05%

Bảng tóm tắt kết quả tính toán cốt thép:

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Pmùi hương Trang 10 Trường đại học Trà Vinc Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1Gối  1,733 0,048 0,049 120 0,185 8 200 251giữa

3.1.6.2 Bố trí cốt thép:

­ Xét tỉ số: ; lựa chọn Chọn 500 (mm) ­ Cốt thép chịu moment âm dọc theo các gối biên và phía trên dầm chính  được xác định như sau:

Chọn (Asc=251 (mm2))

­ Cốt thép phân bố chọn theo điều kiện sau:

Chọn 

Chọn (Asc= 94(mm2))

Bảng vẽ mặt bằng sàn, các mặt cắt ngang:

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Pmùi hương Trang 11 Trường đại học Trà Vinh Đồ án kết cấu bê tông cốt thnghiền 1

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Phương thơm Trang 12 Trường đại học Trà Vinh Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1

3.2 DẦM PHỤ

3.2.1 Sơ đồ tính: ­ Dầm phụ tính theo sơ đồ khớp dẻo. ­ Sơ đồ tính là dầm liên tục năm nhịp có các gối tựa là các dầm chính.

­ Nhịp tính toán của dầm phụ lấy theo mép gối tựa + Đối với nhịp biên:

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Pmùi hương Trang 13 Trường đại học Trà Vinc Đồ án kết cấu bê tông cốt thnghiền 1 + Đối với các nhịp giữa:

3.2.2 Xác định tải trọng. 3.2.2.1 Tĩnh tải:+ Trọng lượng bản than dầm phụ:

+ Tĩnh tải từ bản sàn truyền vào:

+ Tổng tĩnh tải:

3.2.2.2 Hoạt tải:­ Hoạt tải tính từ bản sàn truyền vào:

3.2.2.3 Tổng tải: Tải trọng tổng cộng: 

3.2.3 Xác định nội lực. 3.2.3.1 Biểu đồ bao moment: Tỷ số:

­ Tung độ tại các biểu đồ bao moment được tính theo công thức: (đối với nhịp biên l0=lob), ­ tra bảng phụ lục 12)

­ Moment âm triệt tiêu cách mép gối tựa một đoạn: (k – tra bảng phụ lục 12)

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Phương Trang 14 Trường đại học Trà Vinh Đồ án kết cấu bê tông cốt thxay 1­ Moment dương triệt tiêu cách mép gối tựa một đoạn: + Đối với nhịp biên:

+ Đối với nhịp giữa:

­ Moment dương lớn nhất cách gối tựa biên một đoạn:

* Tung độ của biểu đồ bao moment được tóm tắt trong bảng sau: qdpL02Nhịp Tiết diện L0(m) (kN/m) 0 0 0 1 0,065 29,41 2 0,090 40,721 Biên 0,425lob 5,2 452,466 0,091 41,174 3 0,075 33,935 4 0,020 9,049 5 ­0,0715 ­32,351 6 0,018 ­0,018 8,144 ­8,144 7 0,058 0,017 26,243 7,692 0,5L0 0,0625 28,279Thứ 2 5,2 452,466 8 0,058 0,012 26,243 5,430 9 0,018 ­0,010 8,144 ­4,525 10 ­0,0625 ­28,279

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Pmùi hương Trang 15 Trường đại học Trà Vinh Đồ án kết cấu bê tông cốt thxay 1 11 0,018 ­0,011 8,144 ­4,977Giữa 12 5,2 452,466 0,058 ­0,016 26,243 7,239 0,5L0 0,0625 28,279

3.2.3.2 Biểu đồ bao lực cắt:­ Tung độ của biểu đồ bao lực cắt được xác định như sau: + Gối thứ 1: Q1 = 0,4qdpL0b = 0,4 x 18,721 x 5,20 = 38,94 (KN)

+ Bên trái gối thứ 2: Q2T = 0,6qdpL0b = 0,6 x 18,721 x 5,20 = 58,41 (KN)

+ Bên trái và bên phải các gối giữa: Q2P = Q3T = Q3P = 0,5qdpL0 = 0,5 x 18,721 x 5,2 = 48,675 (KN)

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Pmùi hương Trang 16 Trường đại học Trà Vinc Đồ án kết cấu bê tông cốt thxay 1

3.2.4 Tính cốt thnghiền. 3.2.4.1 Cốt dọc:­ Tại tiết diện ở nhịp:Tương ứng với giá trị moment dương, bản cánh chịu nén, tiết diện tính toán là tiết diện chữ T. Xác định Sf:

+ Chọn Sf = 480 milimet + Chiều rộng bản cánh:

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Pmùi hương Trang 17 Trường đại học Trà Vinh Đồ án kết cấu bê tông cốt thxay 1 = bdp + 2Sf = 200 + 2 x 480 = 1.160 (mm)

+ Kích thước tiết diện chữ T:

(= 1.160 mm; hS = 80 mm; b = 200 mm; h = 350 (mm)) + Xác định vị trí trục trung hòa: Giả thiết a = 45mm; h0 = h – a = 350 – 45 = 305 (milimet.)

­ Nhận xét: M Trường đại học Trà Vinc Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1­ Kiểm tra hàm lượng cốt thép:

­ Theo phương pháp tính trên ta có kết quả như sau:

Chọn  cốt (%) t 

Tiết M Ast thép m ξ diện (kNm) (mm2) Asc  Chọn (mm2)

Nhịp biên 0,044 2d14 41,174 0,046 494 534 0,14 (1160×350) 9 2d12

Gối 2  32,351 0,205 0,232 430 3d14 462 0,735 (200×350)

Gối 3 2d14  28,279 0,179 0,199 369 421 0,604 (200×350) 1d12

3.2.4.2 Cốt ngang:­ Tính cốt đai cho tiết diện bên trái gối thứ 2 có lực cắt lớn nhất Q = 59,645 KN.­ Chọn cốt đai 2 nhánh (Asw = 28,3 mmét vuông, thép CI Rsw = 175 MPa, Rbt = 0,75 MPa )­ Khả năng chịu lực cắt của bê tông

GVHD: Nguyễn Thành Công SVTH: Thái Thanh Pmùi hương Trang 19 Trường đại học Trà Vinch Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1 + Vì Q > Qb phải tính cốt đai + Tính cốt đai: