Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " thành dấu "-" và dấu "-" thành dấu " + ".

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " +" đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.


Bạn đang xem: Bài 58 trang 85 sgk toán 6 tập 1

Lời giải chi tiết

a) \( x + 22 + (-14) + 52 \)

\(= x + (22 + 52) + (-14) \)

\(= x + 74 + (-14)\)

\(= x + (74 -14) = x + 60\)

b) \((-90) - (p + 10) + 100\)

\(= (-90) - p - 10 + 100 \)

\(= - p + 100- 90 - 10 \)

\(= - p + (100- 90) - 10 \)

\(= -p +10 -10= -p\)

tudaimynhan.vn


*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

Xem thêm: # Top 10 Tựa Game Offline Hay Nhất Trong Năm 2017, Game Offline Hay Cho Pc Cấu Hình Trung Bình 2017

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp tudaimynhan.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng tudaimynhan.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép tudaimynhan.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.